Thứ ba,  03/08/2021

Giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Hữu Lũng: Nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả

(LSO) – Thời gian qua, bằng các giải pháp tuyên truyền, đối thoại, xử lý nghiêm trường hợp cố ý vi phạm, kích động gây mất trật tự,…công tác giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã đạt được kết quả tích cực.

Tháng 12/2016, UBND xã Tân Thành nhận được đơn kiến nghị của ông Hoàng Văn Chỏn (thôn Làng Ngôn) về  việc tranh chấp 0,71 ha đất lâm nghiệp với ông Hoàng Văn Sáu (thôn Ao Kham-Làng Cầu). Để giải quyết vụ việc, xã xác minh hiện trạng khu đất tranh chấp và tổ chức hòa giải. Ngày 11/1/2017, Ban hòa giải xã mời các hộ đến, bằng các căn cứ pháp lý và tuyên truyền giải thích, hai hộ gia đình đồng tình với cách giải quyết của Ban hòa giải.

Với cách giải quyết như trên, cơ bản các vụ việc tranh chấp đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Tân Thành  đã được giải quyết, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 14 vụ tranh chấp đất lâm nghiệp, Ban hòa giải xã đã hòa giải thành 11 vụ việc, 3 vụ chuyển cấp huyện giải quyết (đến nay, huyện đã giải quyết xong, người dân không còn thắc mắc và đồng ý thực hiện).

Lãnh đạo xã Tân Thành và cán bộ chuyên môn xác minh hiện trạng đất lâm nghiệp trên địa bàn

Ông Phan Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: Các vụ việc tranh chấp đất lâm nghiệp trên địa bàn xã chủ yếu là giữa người dân với người dân. Để các vụ việc được giải quyết hiệu quả, xã chủ trương hòa giải bằng tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu trên cơ sở các quy định của pháp luật và xác minh hiện trạng thực tế khu rừng tranh chấp. Qua đó, các vụ việc tranh chấp được giải quyết kịp thời, không xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, kéo dài.

Hữu Lũng có gần 36 nghìn héc-ta đất lâm nghiệp, thời gian qua, trên địa bàn huyện xảy ra một số vụ tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại một số xã như: Vân Nham, Thiện Tân, Hồ Sơn, Minh Hòa, Hòa Thắng, Tân Thành,…. Chủ yếu là các vụ tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp giữa các hộ gia đình và giữa các hộ với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, từ 2015 đến 2019, với các giải pháp tích cực, hiệu quả, nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cấp xã, trong đó, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Bắc phối hợp với các xã, phòng chuyên môn huyện giải quyết trên 200 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp do công ty quản lý; chỉ có 7 vụ tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp (trong đó, 3 vụ tại xã Thiện Tân, 1 vụ tại xã Minh Hòa, 3 vụ tại xã Hòa Thắng) chuyển lên huyện giải quyết theo thẩm quyền.

Đặc biệt, giai đoạn 2016 -2018, xảy ra một số vụ việc tranh chấp, lấn chiếm, kiến nghị đông người, tính chất phức tạp xảy ra tại thôn Làng Trang (xã Thiện Tân – trước đây là xã Thiện Kỵ), thôn Đồng Gia (Hồ Sơn), thôn Vận, Nà Mạ (Vân Nham- trước đây là xã Đô Lương). Các tranh chấp trên chủ yếu là các vụ việc lấn chiếm đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc quản lý.

Để giải quyết vấn đề trên, Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 14/3/2016 về tăng cường công tác quản lý và giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020, nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của huyện ủy, đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Ông Cao Văn Hòa, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Để giải quyết hiệu quả các vụ việc, huyện đã làm việc với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam để thống nhất các giải pháp. Trong đó, Tổng Công ty chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc công khai tính toán chi phí hợp đồng thuê khoán (chi phí thuê, nhân công, cung ứng giống, vốn,…) để tạo sự hài hòa giữa người dân và công ty; xem xét lại tỷ lệ giao khoán đất lâm nghiệp giữa các hộ dân cho hợp lý. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến giao quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp. Đối với xử lý các vụ việc tranh chấp, huyện triển khai làm 3 bước. Trước tiên là cấp xã hòa giải, trường hợp không hòa giải được thì các phòng, ban chuyên môn của huyện tuyên truyền, xác minh, giải quyết. Trường hợp cấp xã, phòng chuyên môn chưa giải quyết được thì lãnh đạo huyện cùng phòng chuyên môn trực tiếp đối thoại, giải quyết.

Ông Bùi Quốc Khánh, quyền Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: Thời gian qua, với các biện pháp tích cực, công tác giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2019 đến nay, việc sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn đã dần ổn định; một số vụ việc tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp đã được phát hiện, xử lý kịp thời, không tạo thành điểm nóng, kéo dài. Trong 7 tháng đầu năm 2020, huyện không nhận được đơn kiến nghị về việc lấn chiếm, tranh chấp đất lâm nghiệp.

ĐỖ HOẠT