Thứ năm,  09/12/2021

Quảng Ninh tiếp tục có mức tăng trưởng kinh tế cao trong cả nước

Sản xuất gạch cao cấp tại Công ty CP Gốm Đất Việt, Đông Triều, Quảng Ninh.

Ngày 8-9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để quyết nghị việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, tốc độ tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm đạt 5,7%, và là một trong các địa phương có mức tăng trưởng cao trong cả nước. Tổng thu ngân sách tám tháng năm 2020 đạt 32.319 tỷ đồng, đạt 67% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 23.502 tỷ đồng, đạt 64% dự toán, thu xuất nhập khẩu đạt 8.800 tỷ đồng, đạt 80% dự toán. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, minh bạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong lĩnh vực đầu tư công nổi lên một số hạn chế, yếu kém: một số địa phương còn có tình trạng đầu tư công dàn trải, manh mún; chất lượng phân bổ vốn, điều hòa vốn, hiệu quả đầu tư công, quản lý đầu tư công ở cấp huyện sau phân cấp đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Vai trò của cấp ủy, HĐND một số địa phương chưa rõ nét; cấp ủy, chính quyền trực tiếp là người đứng đầu một số địa phương chưa thật sự quyết liệt và chủ động trong rà soát, điều hành thu chi ngân sách, chậm hoàn thiện các thủ tục khởi công mới; công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án chưa đạt tiến độ, hiệu quả thấp; việc giải ngân vốn đầu tư chưa tương xứng với nguồn thu; chưa quyết liệt trong đôn đốc thanh toán nghiệm thu công trình.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, điều hành thu, chi ngân sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, biện pháp điều hành ngân sách với tinh thần cương quyết thu hồi, dừng triển khai dự án và điều chuyển nguồn vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để dành nguồn lực cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, các công trình có khả năng giải ngân và hoàn thành trong năm 2020.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh vẫn hoàn toàn chủ động, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và thực hiện tốt trọng trách quốc gia đón gần 20 nghìn công dân Việt Nam, chuyên gia, kỹ sư nước ngoài qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn để kiểm soát y tế và cách ly theo quy định, không để xảy ra sơ suất.

Theo Nhandan