Thứ năm,  21/10/2021

Thu ngân sách trên địa bàn huyện Bắc Sơn: Về đích trước thời hạn

(LSO) – Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Bắc Sơn vẫn đạt được những kết quả rõ nét. Đến thời điểm này, Bắc Sơn là một trong những huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020.

Năm 2020, huyện Bắc Sơn được giao dự toán thu ngân sách 32,9 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu đạt 33,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện. Từ đó dẫn đến hụt thu, đặc biệt trong lĩnh vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (khu vực này hằng năm luôn có số thu cao, ổn định).

Để khắc phục những khó khăn đó, ngay từ những tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế khai thác tốt các nguồn thu. Trong đó, nổi bật là thu tiền sử dụng đất.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực IV – địa bàn huyện Bắc Sơn hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai

Để thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là những trường hợp nợ tiền sử dụng đất từ những năm trước, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với một số phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Ông Lưu Văn Sáng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực 4 (phụ trách địa bàn huyện Bắc Sơn) cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động về việc thu nợ tiền sử dụng đất được triển khai từ huyện đến cơ sở. Trong đó, trước hết là tuyên truyền đến các gia đình cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Từ sự chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động của cơ quan thuế và các đơn vị liên quan, người dân hiểu rõ hơn và đã chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của mình. Chị Hoàng Thị Dung, phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Bắc Sơn cho biết: Gia đình tôi ghi nợ tiền sử dụng đất từ tháng 10/2019. Nắm được thông tin về việc thu tiền sử dụng đất của các cơ quan chuyên môn, tháng 8/2020 gia đình tôi đã thanh toán khoản nợ tiền sử dụng đất trên 60 triệu đồng.

Cùng với gia đình chị Dung, nhiều hộ dân khác trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã chủ động thanh toán nợ tiền sử dụng đất. Theo số liệu của cơ quan thuế, qua hơn 8 tháng đầu năm 2020, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bắc Sơn được 11,5 tỷ đồng (gồm cả thu mới và thu nợ tiền sử dụng đất từ những năm trước), bằng 382% dự toán và bằng 220% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh thu tiền sử dụng đất, công tác quản lý thuế theo chức năng tiếp tục được cơ quan thuế triển khai đồng bộ, sâu rộng, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách. Anh Nguyễn Văn Siền, chủ hộ kinh doanh ăn uống tại xã Vũ Lăng cho biết: Nhờ cơ quan thuế tuyên truyền, hỗ trợ  gia đình tôi kịp thời nắm bắt được những chính sách thuế mới cũng như những hỗ trợ của nhà nước, từ đó, gia đình luôn chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp ngân sách.

Bằng những giải pháp cụ thể đã triển khai thực hiện, qua 8 tháng đầu năm 2020, bên cạnh kết quả thu tiền sử dụng đất đạt cao, một số khoản thu khác trên địa bàn huyện Bắc Sơn đạt khá như: thu khác ngân sách; lệ phí môn bài; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp… Qua đó, góp phần vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn. Hết 8 tháng năm 2020, huyện Bắc Sơn thu ngân sách đạt trên 34 tỷ đồng, vượt trên 3% dự toán; là huyện đầu tiên hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN