Thứ năm,  21/10/2021

Cựu chiến binh Lạng Sơn góp sức xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (XDNTM), những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 35.700 hội viên CCB, 253 hội cơ sở, 1.830 chi hội. Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để hội viên tích cực tham gia phong trào XDNTM, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường tuyên truyền hội viên và Nhân dân về các tiêu chí NTM. Từ năm 2011 đến nay, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền được hơn 8.700 cuộc tuyên truyền về XDNTM.

Điểm đặc biệt, hội viên CCB không chỉ là đối tượng được tuyên truyền mà còn trở thành tuyên truyền viên tích cực trong công tác vận động XDNTM tại địa phương. Ông Dương Thành Luân, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn cho biết: Để CCB phát huy vai trò gương mẫu trong XDNTM, chúng tôi đã vận động hội viên làm tốt công tác tuyên truyền về XDNTM cho gia đình và cộng đồng. Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, CCB xã đã vận động được 24 gia đình di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi nơi ở, huy động hội viên đóng góp trên 120 ngày công lao động tham gia nạo vét kênh mương, xây dựng các công trình thủy lợi. Qua đó, góp phần đưa xã Tân Lập được công nhận đạt chuẩn NTM tháng 8/2020 vừa qua.

Ông Vi Ngọc Lưu, hội viên CCB xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng với mô hình trồng cây ăn quả thu nhập trên 100 triệu đồng/năm

Vừa tuyên truyền, các cấp hội vừa gắn XDNTM với các phong trào cụ thể của hội như: “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hiện toàn tỉnh có 1.446 mô hình kinh tế hiệu quả của hộ hội viên CCB. Các mô hình chủ yếu  trồng cây ăn quả, sản xuất vật liệu xây dựng, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ, từ các mô hình đã tạo công ăn việc làm cho hơn 4.000 lao động, hằng năm, tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo giảm từ 2,5 – 3%. Cùng đó, từ năm 2011 đến nay, các cấp hội CCB đã xóa được 308 nhà dột nát cho hội viên. Qua đó, góp phần thực hiện tiêu chí số 10, 11 về thu nhập và hộ nghèo trong XDNTM.

Ông Vi Văn Hiền, Chủ tịch Hội CCB huyện Chi Lăng cho biết: Nhằm XDNTM hiệu quả, chúng tôi hướng dẫn cơ sở lựa chọn phần việc phù hợp, đặc biệt đối với các xã điểm NTM theo từng năm. Ví dụ xã Chi Lăng đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019, hội CCB xã chú trọng phát triển các mô hình kinh tế; xã Y Tịch phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, hội viên CCB chú trọng tham gia thực hiện tiêu chí môi trường. Đồng thời, chúng tôi chỉ đạo các cấp hội duy trì và phát triển trên 100 mô hình kinh tế có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, vận động hội viên bảo vệ môi trường, hiến đất, góp công để XDNTM.

Đối với tiêu chí số 17 về môi trường là tiêu chí khó, các cấp hội CCB đã tham gia vận động hội viên, Nhân dân thu gom rác thải ở nông thôn, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà, xây hố xử lý rác, phối hợp với các đoàn thể vệ sinh môi trường, trồng cây xanh. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, thực hiện đề án của Trung ương Hội Cựu CCB Việt Nam thí điểm tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã, Hội CCB tỉnh đã xây dựng thành công 2 mô hình điểm tại 2 xã: Hợp Thành và Hồng Phong, huyện Cao Lộc. Các mô hình đã góp phần nâng cao vai trò của Hội CCB trong tuyên truyền bảo vệ môi trường, từ đó làm tiền đề nhân rộng trong các cấp hội. Ngoài ra, CCB trên địa bàn tỉnh còn đi đầu trong các phong trào hiến đất, làm đường, kết quả từ năm 2011 đến nay, các cấp hội đã vận động hội viên, Nhân dân hiến hơn 96.500 m2 đất, đóng góp trên 4 tỷ đồng và trên 45 nghìn ngày công tham gia XDNTM.

Bằng các việc làm cụ thể, CCB Lạng Sơn đã góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh hiện nay lên 51 xã, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Với những đóng góp đó, năm 2019, Hội CCB tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức XDNTM” giai đoạn 2011 – 2020.

DƯƠNG DUYÊN