Thứ hai,  18/10/2021
UBND tỉnh họp chuyên đề về giải phóng mặt bằng tháng 8/2020:

Các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án

LSO-Sáng nay (9/9), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng các dự án đầu tư phát triển trong tháng 8/2020.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, xem xét việc giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án tại các huyện: Bình Gia, Lộc Bình, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn. Đồng thời cho ý kiến về việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định khác về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tháng 8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được báo cáo của 11 huyện, thành phố và có 4 huyện, thành phố phát sinh vướng mắc về giải phóng mặt bằng xin ý kiến UBND tỉnh biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền.

Cụ thể, thành phố Lạng Sơn có 4 dự án; Lộc Bình 1 dự án; Bình Gia 3 dự án và Văn Lãng 1 dự án. Bao gồm: dự án khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng I, dự án mở rộng khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng; cầu Kỳ Cùng hạng mục công viên phía Bắc; dự án khu đô thị Phú Lộc IV (thành phố Lạng Sơn); dự án thủy lợi Bản Lải (Lộc Bình); dự án đường Hoa Thám-Quý Hòa- Vĩnh Yên; trụ sở Công an huyện và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Gia (huyện Bình Gia) và dự án khu dân cư khu 2, thị trấn Na Sầm (huyện Văn Lãng).


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
và các đại biểu thảo luận phương án giải quyết trên bản đồ thửa đất
thuộc dự án khu đô thị Phú Lộc IV

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu đã tập trung phản biện, làm rõ căn cứ pháp lý, áp dụng pháp luật, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về xem xét hỗ trợ giao đất tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; xử lý các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp khu vực lòng hồ Bản Lải; xem xét hỗ trợ ổn định đời sống cho người bị thu hồi đất do thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Bình Gia, Văn Lãng.

Theo đó, cơ bản các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đồng tình với phương án giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong tháng 8, kết quả giải phóng mặt bằng các dự án có chuyển biến tích cực so với tháng 7/2020. Các huyện, thành phố cần tiếp tục bám sát từng dự án để chỉ đạo điều hành đẩy nhanh tiến độ.

Về những vướng mắc cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất phương án giải quyết do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất. Tuy nhiên, đối với việc  xét giao đất tái định cư cho một số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và dự án mở rộng khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh chưa xem xét tại cuộc họp này mà chờ có ý kiến của Thanh tra Chính phủ, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ quyết định…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 10/2020, thành phố phải giải phóng xong toàn bộ mặt bằng khu công viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng và tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khác như: dự án nhà ở xã hội số 2, các dự án khu đô thị Phú Lộc I, II.

Về các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp mà không còn chỗ ở nào khác tại dự án thủy lợi Bản Lải, huyện Lộc Bình và các dự án thuộc huyện Bình Gia, UBND tỉnh đồng ý phương án giải quyết theo như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về việc ban hành quyết định mới của UBND tỉnh quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí đồng ý cho xây dựng văn bản, sau đó sẽ đưa ra cuộc họp của UBND tỉnh để thảo luận, cho ý kiến quyết định.

CÔNG QUÂN