Thứ sáu,  18/06/2021

Bộ Giao thông vận tải giải ngân được gần 26.000 tỷ đồng trong 9 tháng

Dự kiến tới hết tháng 9, Bộ GTVT giải ngân được 25.694 tỷ đồng, đạt 64,5% kế hoạch cả năm (39.826 tỷ đồng). 

Ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết, tổng kế hoạch giải ngân năm 2020 của Bộ khoảng 39.565 tỷ đồng, gồm: 36.122 tỷ đồng kế hoạch năm 2020 (6.131,4 tỷ đồng vốn nước ngoài, 29.990,8 tỷ đồng vốn trong nước) và 3.704 tỷ đồng kế hoạch kéo dài.

Đến nay Bộ GTVT đã cơ bản giao chi tiết hết kế hoạch năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao (35.850,5/36.122 tỷ đồng), chỉ còn lại khoảng 271,6 tỷ đồng đang thực hiện thủ tục bổ sung hạn mức kế hoạch trung hạn 2016-2020 để giao bổ sung kế hoạch năm 2020 cho dự án cao tốc bắc-nam đoạn Phan Thiết – Dầu Giây. Trong đó: vốn nước ngoài đã giao chi tiết 6.131/6.131 tỷ đồng (đạt 100%), vốn trong nước đã giao chi tiết 29.719/29.846 tỷ đồng (đạt 99,6%).

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 06/CT-BGTVT của Bộ trưởng GTVT về việc đẩy mạnh thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, các cơ quan tham mưu của Bộ đã tiến hành rà soát, cập nhật kế hoạch giải ngân chi tiết các tháng cuối năm để bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch, cũng như đáp ứng các mốc tiến độ giải ngân yêu cầu (hết tháng 9-2020 giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch, hết tháng 11-2020 giải ngân 85% kế hoạch).

Cụ thể, trên cơ sở rà soát tình hình thực hiện kế hoạch, Bộ GTVT đã thực hiện điều hòa điều chỉnh kế hoạch 01 đợt cho 12 dự án, với tổng giá trị vốn điều hòa 679 tỷ đồng (các dự án cấp bách như các dự án thành phần Cao tốc bắc – nam, một số sự án ODA).

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn để có cơ sở bố trí vốn cho một số dự án cấp bách, có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân cao như Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Dự án cao tốc bắc – nam phía đông.

Theo đó, dự kiến tới hết tháng 9-2020, Bộ GTVT giải ngân được 25.694 tỷ đồng, đạt 64,5% kế hoạch cả năm (được giao 39.826 tỷ đồng). Trong đó, kế hoạch năm giải ngân được 22.903 tỷ đồng trên tổng số 36.122 tỷ đồng, đạt 63,4%; vốn kéo dài giải ngân được 2.791/3.704 tỷ đồng, đạt 75,4%.

Với tỷ lệ giải ngân đạt 64,5% kế hoạch năm, Bộ GTVT vẫn tiếp tục là một trong số các Bộ, ngành, địa phương có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cao so với mặt bằng chung cả nước; đồng thời thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về nâng cao công tác giải ngân vốn ngân sách nhà nước, góp phần kích cầu nền kinh tế trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Theo Nhandan