Thứ năm,  24/06/2021

Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

(LSO) – Với những mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam, việc kiểm tra chất lượng hàng hóa là yêu cầu bắt buộc. Điều này giúp ngăn chặn những mặt hàng kém chất lượng, không đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật lưu thông trên thị trường, thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 3810 ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường Chất lượng thực hiện kiểm tra đối với 5 mặt hàng gồm: mũ bảo hiểm; đồ chơi trẻ em; thiết bị điện và điện tử (an toàn điện, tương thích điện từ); sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED; thép làm cốt bê tông, thép không gỉ.

Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường Chất lượng kiểm tra hàng nhập khẩu là thiết bị điện

Để doanh nghiệp nắm được danh mục hàng hóa cần kiểm tra, nội dung kiểm tra, quy trình, thủ tục, chi cục đã tiến hành rà soát những doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn. Theo đó, chi cục thống kê được khoảng 50 doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng nằm trong danh mục Bộ KHCN chỉ đạo kiểm tra. Để hỗ trợ, chi cục trực tiếp gửi văn bản tuyên truyền, hướng dẫn đến các đơn vị; cập nhật các văn bản liên quan trên trang thông tin của Sở KHCN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu.

Chị Vi Thị Thảo, nhân viên Phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Phú Lộc Phú Tài cho biết: Công ty đang có hướng mở rộng thị trường sang mảng thiết bị điện và sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED, qua tìm hiểu trên trang thông tin của Sở KHCN, tôi được biết đó là những mặt hàng phải tiến hành kiểm tra chất lượng. Cùng đó, tôi cũng nắm được quy trình, thủ tục kiểm tra để chuẩn bị.

Bên cạnh chủ động phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu, chi cục đã tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đối với các lô hàng nhập khẩu gồm: kiểm tra đối với nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, hợp quy; đánh giá sự phù hợp và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra; thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết… Trường hợp hàng hóa mà doanh nghiệp chưa xác định được có thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng hay không, chi cục sẽ tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa tại kho ngoại quan. Mỗi năm có khoảng 700 lô hàng nhập khẩu với hàng nghìn mặt hàng, vì vậy, công tác kiểm tra phải chặt chẽ, nhưng cũng phải nhanh gọn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng Phòng nghiệp vụ Tiêu chuẩn – Chất lượng, Chi Cục Tiêu chuẩn – Đo lường Chất lượng cho biết: Với những lô hàng sau khi kiểm tra chất lượng cho kết quả không đạt, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường Chất lượng sẽ từ chối cấp chứng nhận. Với những lô hàng như vậy, chi cục có thể kiến nghị với cấp trên yêu cầu người nhập khẩu tái xuất hàng hóa đó hoặc yêu cầu tiêu hủy; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng nhập khẩu loại hàng hóa không phù hợp.

Bà Nông Hà Thơ, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường Chất lượng cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, chi cục đã tiếp nhận hơn 550 lô hàng nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng gồm: đồ chơi trẻ em, đồ điện – điện tử, thép. Trong đó, 513 lô hàng nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. Có 8 lô bị hủy đăng ký, đây là những lô hàng không đảm bảo chất lượng, nếu lưu thông trên thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, chất lượng công trình…

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu góp phần ngăn chặn những sản phẩm không đảm bảo, ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng ra thị trường. Thời gian tới, Chi cục tiêu Chuẩn – Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quản lý chặt chẽ các loại hàng hóa nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Chi Cục Tiêu chuẩn – Đo lường Chất lượng đã tiếp nhận hơn 550 lô hàng nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng gồm: đồ chơi trẻ em, đồ điện – điện tử, thép. Trong đó, 8 lô bị hủy đăng ký, đây là những lô hàng không đảm bảo chất lượng, nếu lưu thông trên thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, chất lượng công trình…
THỤC QUYÊN