Thứ hai,  21/06/2021

Họp xem xét phương án mở rộng phạm vi thành phố Lạng Sơn

LSO-Chiều 5/10/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét phương án mở rộng phạm vi thành phố Lạng Sơn. Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và một số chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đã được điều chỉnh và phê duyệt tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 5/8/2010 của UBND tỉnh. Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển theo định hướng Quy hoạch chung, thực tế nảy sinh một số bất cập như: không gian phát triển vượt ra khỏi phạm vi quy hoạch, thiếu tính kết nối, không đồng bộ…, nhất là khi thành phố Lạng Sơn được công nhận đô thị loại II vào năm 2019. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn tới, cần thiết phải nghiên cứu mở rộng ranh giới, quy mô, diện tích.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 3 phương án mở rộng phạm vi thành phố Lạng Sơn. Quá trình thảo luận, các đại biểu phân tích rõ ưu, nhược điểm của mỗi phương án.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Hiện nay, quy mô diện tích đất của thành phố Lạng Sơn cơ bản đã gần hết, vì vậy, không thể thực hiện xây dựng, phát triển đô thị trong thời gian tới. Để phát triển thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị loại I vào năm 2030, đáp ứng các tiêu chí theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, việc nghiên cứu mở rộng phạm vi thành phố Lạng Sơn là cần thiết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Thời gian tới các sở, ngành liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán những phương án tối ưu nhất để thực hiện mở rộng phạm vi thành phố Lạng Sơn. Việc mở rộng phạm vi, quy mô lập quy hoạch chung của thành phố Lạng Sơn phải theo chiến lược, định hướng phát triển của quốc gia, vùng, tỉnh và thành phố Lạng Sơn. Qua đó giúp gắn kết yếu tố phát triển đô thị với du lịch, dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu. Bên cạnh việc nghiên cứu, tính toán phương án mở rộng phạm vi thành phố Lạng Sơn, cũng cần phải tính toán đến công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Đồng thời, cần tính toán, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã địa bàn lân cận thành phố Lạng Sơn một cách hợp lý và đúng theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc nghiên cứu tính toán mở rộng phạm vi thành phố Lạng Sơn là vấn đề rất lớn, do vậy, thời gian tới, Sở Xây dựng cần khẩn trương họp bàn với UBND thành phố Lạng Sơn và các sở, ngành liên quan để xây dựng thành đề án. Các phương án mở rộng phạm vi thành phố Lạng Sơn phải dựa trên các quy định của Nhà nước, dựa trên các căn cứ khoa học cụ thể, qua đó tiếp tục thống nhất phương án toàn diện nhất để trình, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

TRÍ DŨNG