Thứ sáu,  25/06/2021

Văn Quan: Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã phát triển

(LSO) – Từ sự nỗ lực, linh hoạt của các hợp tác xã (HTX) cộng với sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, những năm gần đây, các HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản (nông nghiệp) trên địa bàn huyện Văn Quan đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động.

Khoảng 3 năm trở lại đây, lĩnh vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan đã tăng cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Bà Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan cho biết: Trong những năm qua, huyện luôn quan tâm tạo điều kiện để phát triển mới các HTX như tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động. Đồng thời lồng ghép, hỗ trợ nguồn lực để giúp các HTX nông nghiệp từng bước vượt khó, vươn lên phát triển.

Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập mới được 17 HTX nông nghiệp (là một trong những huyện có số HTX thành lập mới nhiều nhất trên địa bàn tỉnh), nâng tổng số HTX nông nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện lên 30 HTX. UBND huyện Văn Quan và các cơ quan liên quan đã có nhiều chính sách hỗ trợ để giúp các HTX vươn lên phát triển. Ông Nông Văn Tùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan cho biết: Bên cạnh việc mở các lớp tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các HTX, các cơ quan chức năng của huyện đã lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ cũng như tạo điều kiện để các HTX tham gia vào các dự án phát triển sản xuất. Nguồn hỗ trợ của Nhà nước và sự chủ động, nỗ lực của các HTX đã từng bước góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của một số HTX nông nghiệp trên địa bàn.

Chăm sóc cá tại HTX chăn nuôi cá lồng Tân Minh

Ông Triệu Văn Vượng, Giám đốc HTX Chăn nuôi cá lồng Tân Minh, thị trấn Văn Quan cho biết: HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi cá lồng. Những năm qua, HTX đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để quảng bá sản phẩm cũng như trang thiết bị phục vụ sản xuất và thu hoạch… Qua đó giúp nhiều người biết đến sản phẩm của HTX hơn, từ đó HTX thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ, thu nhập tăng 10% so với năm 2018. Hiện nay, HTX có 42 lồng cá, bình quân mỗi lồng cá đến tuổi thu hoạch cho thu lãi từ 10 đến 20 triệu đồng/năm.

Cũng từ sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước đã giúp cho HTX Thành Công, xã Lương Năng có thêm động lực, quyết tâm để vững bước phát triển. Ông Hoàng Văn Công, Giám đốc HTX cho biết: Cuối năm 2019, HTX được thành lập với 8 thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng cây dược liệu. Để triển khai thực hiện mô hình trồng cây dược liệu, HTX đã huy động nguồn lực trong thành viên để đầu tư cây giống, thuê đất và những điều kiện cần thiết khác. Qua đó đến tháng 2/2020, HTX chính thức bắt tay vào trồng dược liệu và đến nay, diện tích cây dược liệu của HTX đã lên tới 10 ha, trong đó, một số loại cây chuẩn bị cho thu hoạch. Bên cạnh sự chủ động của HTX, năm 2020, HTX đã được Nhà nước hỗ trợ 1 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất quan trọng để HTX tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trong thời gian tới.

Cùng với 2 HTX kể trên, trong những năm qua, huyện đã hỗ trợ một số HTX nông nghiệp khác để có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị… Hai năm qua, từ các nguồn vốn khác nhau, huyện đã phân bổ, hỗ trợ cho các HTX được khoảng 9 tỷ đồng. Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ cho các HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX được 1 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực của các HTX  và sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan đã từng bước chuyển biến tích cực. Trong đó, một số HTX hoạt động khá, tốt như: HTX Nông lâm nghiệp Trấn Ninh, HTX Chăn nuôi Thu Hiền, HTX Dịch vụ nông nghiệp Song Giang, HTX Nông sản sạch Văn Quan… Hiện nay, doanh thu bình quân của một HTX trên địa bàn huyện đạt khoảng 900 triệu đồng/năm, tăng 100 triệu đồng so với năm 2018; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong HTX đạt khoảng 60 triệu đồng/người/ năm, tăng 10 triệu đồng so với năm 2018.

ĐÌNH QUYẾT