Thứ bảy,  12/06/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (7/10), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm, các dự án đầu tư công do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn làm chủ đầu tư đã giải ngân được trên 52,6 tỷ đồng, bằng 51,2 % kế hoạch giao (đạt 89,6% nguồn vốn  đã được cấp).

Công tác quản lý hạ tầng cửa khẩu được quan tâm thực hiện, hoàn thiện cải tạo, sửa chữa nhà kiểm soát liên hợp Cốc Nam và cải tạo tuyến đường xuất nhập khẩu khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thành 2 làn xuất khẩu và 2 làn nhập khẩu,…

Trong công tác quản lý thương mại, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, hiện trên địa bàn tỉnh có 6/12 cặp cửa khẩu đã thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động thông quan tại các cửa khẩu diễn ra bình thường. Tổng số phí thu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND đạt 344,87 tỷ đồng, giảm 21,5 % so với cùng kỳ 2019.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã phát huy tốt vai trò đầu mối tại khu vực cửa khẩu trong việc trao đổi với phía Trung Quốc về công tác phòng, chống dịch và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề về công tác quản lý cửa khẩu, quản lý các dự án đầu tư công, hoạt động xuất nhập khẩu …


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020; tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác quản lý đất đai hạ tầng quy hoạch trong khu vực cửa khẩu.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, các lực lượng tại cửa khẩu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động giải quyết ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu; quản lý tốt thu phí hạ tầng tại cửa khẩu; phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác đối ngoại; tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, lực lượng tại cửa khẩu giải quyết tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong giải quyết xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Các sở, ngành, lực lượng chức năng, UBND các huyện biên giới cần chủ động phối hợp với Ban Quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trọng tâm là quản lý cơ sở hạ tầng, đường giao thông, vệ sinh môi trường, thu phí giá dịch vụ, giải quyết khó khăn, vướng mắc tại khu vực cửa khẩu.

UBND các huyện biên giới thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tăng cường giải phóng mặt bằng các dự án, công trình dự án khu vực cửa khẩu đã được phê duyệt; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tổ chức hội đàm, trao đổi với lực lượng chức năng phía Trung Quốc, hoàn thiện đấu nối hạ tầng khu vực cửa khẩu theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền.

ĐỖ HOẠT