Thứ năm,  27/01/2022

Tháng 9, thêm 270 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch


Ảnh minh họa.

Ngày 8-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong quý III-2020.

Theo đó, quý III-2020, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 782 nhà đầu tư nước ngoài, gồm 66 tổ chức và 716 cá nhân.

Đồng thời, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho bảy nhà đầu tư nước ngoài, gồm bốn tổ chức và ba cá nhân.

Trong đó, tính riêng tháng 9-2020, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 270 nhà đầu tư nước ngoài gồm 29 tổ chức và 241 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 24 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 10 tổ chức và 14 cá nhân; hủy mã số giao dịch chứng khoán cho hai nhà đầu tư nước ngoài gồm một tổ chức và một cá nhân.

Như vậy, lũy kế đến hết tháng 9-2020, số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 35.075 mã, trong đó có 4.748 tổ chức và 30.327 cá nhân.

Theo Nhandan