Chủ nhật,  23/01/2022

Tạo chuỗi liên kết cho sản phẩm cây quế và rau, củ đặc sản

LSO-Chiều nay (14/10), Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chủ trì tổ chức hội nghị triển khai dự án mô hình thí điểm tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với cây quế và rau, của đặc sản an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo huyện Tràng Định; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư nông nghiệp và dịch vụ nông lâm nghiệp và vật tư nông nghiệp; đại diện các hộ nông dân tham gia dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Tràng Định…

Thực hiện Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Mô hình thí điểm tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với cây quế và rau, củ đặc sản an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Công thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Qua khảo sát một số địa bàn, cơ quan chủ trì dự án đã lựa chọn các xã Cao Minh, Tân Tiến, huyện Tràng Định để thực hiện thí điểm mô hình liên kết giữa doanh nghiệp – hợp tác xã – nông dân trong tiêu thụ và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với cây quế (diện tích 50 ha với 210 hộ tham gia).

Cùng đó, lựa chọn địa bàn xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn để thực hiện thí điểm mô hình mô hình liên kết giữa doanh nghiệp – hợp tác xã – nông dân trong tiêu thụ và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với rau, củ đặc sản an toàn (diện tích 10 ha với 210 hộ  tham gia).

Dự án được triển khai từ tháng 10/2020 đến hết năm 2021. Các hộ tham gia sẽ được hỗ trợ vật tư nông nghiệp, được tập huấn quy trình chăm sóc, sản xuất, thu hoạch, chế biến sản phẩm quế và rau, củ đặc sản. Đặc biệt, sản phẩm của các hộ tham gia dự án sẽ được các doanh nghiệp, hợp tác xã thu mua với giá cao hơn 10% giá thị trường tại từng thời điểm thu mua.

Dự án được triển khai nhằm phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm quế Tràng Định, rau, củ đặc sản an toàn; tạo chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp và đại diện các hộ nông dân đã trao đổi về ưu điểm của dự án, đề xuất giải pháp để các chủ thể tham gia dự án triển khai mô hình đạt hiệu quả cao nhất.

TRÍ DŨNG