Chủ nhật,  23/01/2022

Quyết tâm ở mức cao nhất để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

LSO-Sáng nay (22/10), Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh họp sơ kết công tác thu ngân sách 9 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chủ trì cuộc họp.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan thành viên, ban chỉ đạo thu NSNN các huyện, thành phố triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ triển khai các biện pháp thu, chống thất thu ngân sách. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể 9 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được hơn 4.750 tỷ đồng, đạt 77,2% dự toán và bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu nội địa được 2.056 tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán tỉnh giao, bằng 88,1% so với cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu được hơn 2.694 tỷ đồng, đạt 87,19% dự toán, bằng 102, 7% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020, 3 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh cần phải thu được 1.399 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 694 tỷ đồng; thu xuất, nhập khẩu 705 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác thu ngân sách 9 tháng  năm 2020. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách những tháng còn lại trong năm như: tăng cường công tác thu hồi nợ thuế; thu tiền sử dụng đất; tập trung chống thất thu; triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu…


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, song kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo tiến độ và cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên công tác thu ngân sách 9 tháng vẫn còn một số khó khăn như một số khoản thu, sắc thuế còn chưa đạt; nợ đọng thuế còn cao…

Về nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt nhiệm vụ thu, chống thất thu ngân sách; tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế; đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất và tài sản gắn với đất; rà soát, thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm toán…

Các thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh, ban chỉ đạo thu NSNN các huyện, thành phố tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ để chủ động trong thực hiện thu ngân sách. Qua đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2020.         

Trong 9 tháng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số khoản thu, sắc thuế giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019 như: thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh giảm 39,7 tỷ đồng; phí sử dụng kết cấu hạ tầng, dịch vụ khu vực cửa khẩu) giảm 114 tỷ đồng…

TÂN AN