Thứ bảy,  22/01/2022

NHCSXH đẩy mạnh tín dụng chính sách, nỗ lực đẩy lùi tín dụng đen

NHCSXH đã có hàng loạt giải pháp mở rộng khả năng đáp ứng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng như: Nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng/ hộ vay không phải bảo đảm tiền vay và nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…

Bà Trần Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

 

Đây là trao đổi của bà Trần Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) xung quanh chủ đề “ Tín dụng chính sách xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đẩy lùi tín dụng đen”.

Trong những năm qua, NHCSXH đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cấp ủy đảng chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị-xã hội, sự ủng hộ của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đặc biệt Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đến ngày 30/9, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 223.207 tỷ đồng với gần 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác còn dư nợ. NHCSXH đang triển khai trên 20 chương trình tín dụng chính sách. Chất lượng tín dụng luôn được chú trọng nâng cao. Tỉ lệ nợ xấu luôn ở mức dưới 1%/tổng dư nợ (hiện nay là 0,7%).

Trong 18 năm qua, đã có hơn 38 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn,… góp phần giúp hơn 5,8 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 4,3 triệu lao động; giúp hơn 129.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; gần 3,7 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 13,7 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 731.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách…

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương và phát triển kinh tế-xã hội, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; qua đó đã góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương cho rằng, trước tình hình tín dụng đen diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương, thực hiện chỉ đạo của NHNN, lãnh đạo NHCSXH đã chỉ đạo tiến hành khảo sát về tình hình vay tín dụng đen của các đối tượng chính sách xã hội là khách hàng vay vốn của ngân hàng. Qua khảo sát nhanh thực tế một số địa phương, vùng miền trên cả nước và thống kê của các chi nhánh NHCSXH trong toàn hệ thống, chưa phát hiện được khách hàng nào của NHCSXH có vay vốn trực tiếp từ hoạt động này, chỉ có khoảng 150 hộ vay vốn có ảnh hưởng gián tiếp từ tín dụng đen (gia đình có con em dính líu tới tín dụng đen).

Trên cơ sở đó, lãnh đạo NHCSXH cho hay, ngân hàng dự kiến sẽ đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ cho triển khai phương án thí điểm mở rộng tín dụng tiêu dùng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo để phục vụ các nhu cầu thiết yếu chính đáng của cuộc sống, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”.

Để góp phần đẩy lùi tín dụng, NHCSXH đã có hàng loạt giải pháp mở rộng khả năng đáp ứng tín dụng  phục vụ sản xuất và tiêu dùng như: nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng/ hộ vay không phải bảo đảm tiền vay và nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016; tăng cường công tác quản lý chất lượng tín dụng, phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức hội đoàn thể phối hợp giữa công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư với vốn vay nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng, tăn cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Theo Chinhphu