Chủ nhật,  16/01/2022

Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi văn bản tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021.
Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 cho các dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải đảm bảo theo các thứ tự ưu tiên sau:

Bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.

Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo tiến độ thực hiện dự án và theo các quyết định được phê duyệt.

Bố trí đủ vốn NSNN năm 2021 cho các dự án hoàn thành trong năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục, dự án thực hiện các mục tiêu chiến lược chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, Chính phủ số góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị, điều hành quốc gia; tiếp đến là các dự án thuộc các lĩnh vực: giao thông có tính chất kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, dự án cấp bách phòng chống thiên tai, xử lý sạt lở…

Đối với vốn nước ngoài, trong điều kiện nguồn vốn ODA giảm, với mức ưu đãi thấp hơn trước, cần phải rà soát chặt chẽ, thận trọng kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng lưu ý, năm 2021 là năm bắt đầu thực hiện quy định giải ngân 1 năm theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, do vậy, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, bố trí vốn sát với khả năng thực hiện của dự án, bảo đảm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn NSNN năm 2021, hạn chế việc phải điều chuyển, cắt giảm kế hoạch, ảnh hưởng đến tổng thể kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2015 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Theo Chinhphu