Thứ hai,  18/10/2021

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để giải ngân vốn đầu tư công

LSO-Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài được tổ chức vào sáng 29/10/2020.


Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí: Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Xuân Hoà, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; đại diện các chủ đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài trên địa bàn.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2020, tổng số vốn đầu tư nước ngoài được giao là hơn 60 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10/2020, giải ngân ước đạt trên 18 nghìn tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch. Một số địa phương có tiến độ giải ngân chậm như: thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ…

Tại tỉnh Lạng Sơn, trung ương giao kế hoạch vốn nước ngoài thuộc vốn ngân sách Trung ương năm 2020 là 478,6 tỷ đồng, trong năm 2020 có 10 dự án sử dụng vốn ODA đang triển khai thực hiện. Kết quả, đến cuối tháng 10/2020, đã thực hiện giải ngân được trên 201 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch. Ước giải ngân đến hết năm 2020 là 449,9 tỷ đồng, đạt 94%.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành đã thảo luận, báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; những khó khăn trong quá trình thực hiện, giải ngân như: công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự án không đảm bảo yêu cầu; quy trình, thủ tục đầu tư gặp vướng mắc; việc ký kết các hiệp định, hợp đồng chậm trễ… Đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: ODA là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Do đó, các cấp phải quan tâm hơn nữa công tác chỉ đạo, thúc đẩy từng dự án để giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao nhất.

Thủ tướng yêu cầu: Các bộ, ngành tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý, xây dựng lộ trình bài bản hơn, thống nhất hơn trong giải ngân vốn ODA. Các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương trên cả nước phải quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp để giải ngân tối đa nguồn vốn đầu tư công. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nâng cao tinh thần thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ, tránh tình trạng trì trệ, quan liêu, nhũng nhiễu, xử lý nghiêm những cán bộ tiêu cực vì lợi ích nhóm trong đầu tư ODA.

Các bộ, ngành trung ương và các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc đối ứng đủ nguồn vốn để thực hiện các chương trình, dự án ODA. Thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh vốn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, một số bộ, ngành trung ương cần tham mưu và kịp thời thực hiện điều chỉnh, sửa đổi một số nghị định, thủ tục đầu tư để các địa phương dễ tiếp cận nguồn vốn.

PHƯƠNG DUNG