Thứ sáu,  24/09/2021

Tiêu dùng tăng trưởng, kinh doanh khởi sắc

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Ngày 29-10, Tổng cục thống kê công bố các chỉ số quan trọng cho thấy, sức khỏe của nền kinh tế và tình hình doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 450,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 3% (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,7%).
Tiêu dùng tăng trưởng, kinh doanh khởi sắc -0
 Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trong tháng 10, cả nước có 12,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 72,4 nghìn lao động, tăng 18,4% về số doanh nghiệp, giảm 18,5% về vốn đăng ký và giảm 12,7% về số lao động so với tháng trước. Ngoài ra, còn có 5.044 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,4% so với tháng trước

Trong tháng, cả nước cũng có 3.293 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh và 3.579 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể.

Tính chung 10 tháng, cả nước có gần 111,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn hơn 1,5 triệu tỷ đồng và 850,3 nghìn lao động.

Nếu tính cả gần 2,3 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 32,6 nghìn doanh nghiệp thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm nay là hơn 3,8 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 37,7 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 8,2% so với 10 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên 148,9 nghìn doanh nghiệp.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính từ đầu năm đến ngày 20-10 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,5 tỷ USD, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng ước tính đạt 15,8 tỷ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm 2020 có 107 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam là 314,5 triệu USD; có 28 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 163,8 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 10 tháng đạt 478,3 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Nhandan