Thứ tư,  04/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cao Lộc

LSO-Hôm nay (3/11), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.

Xuất Lễ là 1 trong 13 xã điểm xây dựng NTM năm 2020 của tỉnh, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, trong 10 tháng năm 2020, Nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp trên 400 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng hạ tầng, vệ sinh môi trường.

Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu do phụ thuộc vào tiến độ xây dựng cơ bản như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hoá… Để hoàn thành các tiêu chí theo đúng tiến độ, xã kiến nghị các cấp, ngành liên quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản.

Đối với huyện Cao Lộc, trong 10 tháng năm 2020, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao.

Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 12,1 tiêu chí; 5/20 xã đạt 19/19 tiêu chí; các thôn của xã biên giới đạt bình quân 9,95/16 tiêu chí thôn NTM; xã Hải Yến, xã điểm xây dựng NTM nâng cao năm 2020 đạt 12/14 tiêu chí xã NTM nâng cao; hiện nay, các xã đã đạt chuẩn NTM đang triển khai xây dựng 5 khu dân cư kiểu mẫu.

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành đã làm rõ một số nội dung liên quan đến đề xuất, kiến nghị của xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc. Đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để giúp xã Xuất Lễ sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của huyện Cao Lộc và xã Xuất Lễ trong xây dựng NTM.

Đồng chí chỉ đạo: Huyện Cao Lộc cần tiếp tục tập trung cao độ để chỉ đạo xây dựng NTM từ nay đến hết năm 2020 và những năm tiếp theo; tập trung xây dựng NTM ở các xã biên giới; khắc phục tình trạng chậm khởi công mới các công trình hạ tầng NTM; quan tâm lựa chọn các mô hình sản xuất có hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường; quan tâm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã NTM nâng cao; quan tâm đến an ninh trật tự, an ninh biên giới.

Đối với xã Xuất Lễ, đồng chí yêu cầu xã cùng cơ quan liên quan đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; hoàn thiện hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt để trình thẩm định; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng đối với các công trình hạ tầng; xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra việc triển khai xây dựng công trình hạ tầng trên địa bàn xã Xuất Lễ

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế mô hình phát triển sản xuất và một số công trình hạ tầng trên địa bàn xã Xuất Lễ.

TÂN AN