Thứ bảy,  22/01/2022

Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục làm việc tại Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (18/11), đoàn công tác Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) do đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH làm trưởng đoàn làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2019 và 10 tháng năm 2020, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã thực hiện tốt chức năng chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu tín dụng được giao.

Tính đến ngày 31/10/2020, tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng là 3.073 tỷ đồng, tăng 184,7 tỷ đồng so với đầu năm 2020, đạt 99,8% kế hoạch; số hộ còn dư nợ là 67.909 hộ; doanh số cho vay đạt 831,8 tỷ đồng, với 20.167 khách hàng được vay vốn; nợ quá hạn chiếm 0,07% tổng dư nợ; chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng cao dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội đạt 3.067 tỷ đồng (chiếm 99,8% tổng dư nợ của NHCSXH Chi nhánh tỉnh).

Nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sản xuất, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh. kiến nghị, đề xuất về nâng mức vay chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, tăng thời hạn cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo…


Đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam,
Ủy viên HĐQT NHCSXH phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn công tác HĐQT NHCSXH đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, ban đại diện tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn hoạt động tín dụng chính sách với các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH quan tâm tập huấn, nâng cao trình độ, hiệu quả của các tổ tiết kiệm và vay vốn; đôn đốc, xử lý các trường hợp nợ quá hạn, chây ỳ.

NHCSXH Chi nhánh tỉnh và phòng giao dịch các huyện cần bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND cấp tỉnh, huyện trong thực hiện tín dụng ưu đãi… Đối với những kiến nghị của tỉnh, đoàn tiếp thu và sẽ báo cáo HĐQT NHCSXH xem xét.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã có những tác động tích cực đối với công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và các huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác vay vốn, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách. Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác và xây dựng kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

KIM HUYÊN