Thứ tư,  22/09/2021

Chủ đầu tư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công

LSO-Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh diễn ra chiều nay (19/11).

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến giữa tháng 11/2020, các đơn vị đã giải ngân vốn đầu tư công được trên 1.949 tỷ đồng, đạt 66,2% kế hoạch vốn trung ương giao và bằng 59,8% kế hoạch vốn địa phương giao.

Trong 36 chủ đầu tư cấp tỉnh, có 2 chủ đầu tư giải ngân đạt 100% kế hoạch; 25 chủ đầu tư giải ngân đạt trên 60% kế hoạch; 6 chủ đầu tư giải ngân dưới 60% kế hoạch và 3 chủ đầu tư chưa giải ngân.

Đối với cấp huyện, thành phố, có 1 đơn vị giải ngân đạt trên 80% kế hoạch; 4 đơn vị giải ngân trên 70% kế hoạch; 4 đơn vị giải ngân trên 60% kế hoạch và 2 đơn vị giải ngân dưới 60% kế hoạch.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, kết quả giải ngân của tỉnh thấp hơn mức bình quân chung cả nước (hiện cả nước giải ngân đạt 71% kế hoạch) và đứng thứ 33 trong 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các chủ đầu tư và các ngành nêu một số nguyên nhân, vướng mắc dẫn đến kết quả giải ngân đạt thấp như: trong quá trình thực hiện dự án phải điều chỉnh danh mục; hồ sơ chuẩn bị đầu tư còn nhiều thiếu sót, phải chỉnh sửa, bổ sung; năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế…

Để thúc đẩy giải ngân trong những tháng cuối năm, các đại biểu đề xuất một số giải pháp: đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, khi có khối lượng phải thực hiện ngay thủ tục nghiệm thu; đối với những dự án không có khả năng giải ngân, tỉnh cần thực hiện rà soát điều hòa vốn đã phân bổ, bố trí cho các dự án còn thiếu vốn.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các chủ đầu tư có khối lượng giải ngân thấp, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2020, đồng chí yêu cầu: Các chủ đầu tư tập trung cao độ phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trung ương giao, 90% kế hoạch vốn địa phương giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện rà soát điều hòa vốn giữa các dự án để thúc đẩy giải ngân, gắn với đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân vốn các chương trình dự án. Kho bạc Nhà nước tỉnh đôn đốc chủ đầu tư thực hiện thủ tục hoàn vốn, thanh quyết toán giải ngân.

Các chủ đầu tư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân trên địa bàn. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần đặc biệt quan tâm quản lý chất lượng công trình, quản lý hồ sơ dự án, hồ sơ thanh quyết toán dự án. UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh thi công, thúc đẩy giải ngân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo UBND tỉnh những chủ đầu tư yếu kém để UBND tỉnh không giao chủ đầu tư quản lý vốn thực hiện dự án từ năm 2021.

CÔNG QUÂN