Thứ sáu,  07/05/2021

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

LSO-Sáng 22/1/2021, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức tổng kết năm 2020 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh các chủ trương, chính sách và giải pháp nhằm đổi mới, phát triển doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX); kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát; xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình nhằm hỗ trợ phát triển DN, HTX…

Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có tổng số 304 HTX đăng ký hoạt động. Trong đó, năm 2020 có 89 HTX được thành lập với tổng số vốn đăng ký trên 250 tỷ đồng, tăng 49 HTX so với cùng kỳ năm 2019, đạt 296,67% kế hoạch; thành lập mới 40 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh lên 1.880 tổ.

Đối với khối DN, đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 5 DN có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý; 3.148 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong đó có 424 DN đăng ký thành lập mới, đạt 84,8% kế hoạch, với tổng số vốn đăng ký trên 1.026 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác phát triển DN, HTX trong năm 2020. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của DN, HTX trong thời gian tới như: quan tâm công tác kiện toàn tổ chức tại các HTX; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn HTX kiểu mới; phát triển chương trình OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; phát triển hộ kinh doanh cá thể trở thành DN…


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà các DN, HTX đã đạt được trong năm 2020.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền đến các DN, HTX để từng bước đổi mới tư duy sản xuất; tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng trong phát triển DN, HTX; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, chính quyền trong việc định hướng cho các DN, HTX phát triển. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN, HTX; tạo mặt bằng sản xuất; hỗ trợ tư vấn pháp lý; tiếp cận nguồn vốn; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư…

TÂN AN-GIA KHÁNH