Thứ bảy,  02/07/2022

Quản lý đất công: Chuyển biến ở Lộc Bình

(LSO) – Bằng nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành như: rà soát quỹ đất công hiện có; quản lý tốt quỹ đất công được UBND tỉnh giao; xây dựng kế hoạch sử dụng, tổ chức đấu giá đất công tạo nguồn lực tái đầu tư phát triển kinh tế – xã hội… công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2017 – 2020 đã có chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả, phục vụ đầu tư phát triển.

Hiện nay, huyện Lộc Bình có 806 thửa đất công với diện tích hơn 183 triệu mét vuông, gồm: đất trụ sở cơ quan đơn vị, đất di tích lịch sử văn hóa, đất sinh hoạt cộng đồng, đất chợ… Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, UBND các xã và các cơ quan, đơn vị rà soát tình hình sử dụng đất và đưa vào kế hoạch thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình chuẩn bị tài liệu phục vụ đấu giá các khu đất công do trung tâm quản lý

Tính đến hết năm 2020, các thửa đất công do huyện quản lý đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 52% (thời điểm trước năm 2017, các thửa đất được cấp giấy đạt dưới 30%); các thửa đất do UBND xã, thị trấn quản lý được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 11% (trước năm 2017, các thửa đất do xã, thị trấn quản lý tỷ lệ cấp giấy đạt rất thấp, dưới 5%); các thửa đất do cơ quan và tổ chức khác quản lý đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 57% (trước 2017, tỷ lệ chỉ đạt khoảng 35%).

Công tác quản lý quỹ đất công tại các cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức được tăng cường. Đến hết năm 2020, các thửa đất bị người dân lấn chiếm hoặc các cơ quan buông lỏng quản lý, bỏ hoang đã giảm rất lớn. Nếu như năm 2017, số thửa đất tại các xã, thị trấn quản lý bị lấn chiếm lên tới hơn 100 thửa, thì đến hết năm 2020, tình trạng này đã được khắc phục triệt để.

Ông Lương Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Tú Mịch cho biết: Trước đây, quỹ đất công như trường học, đất giao thông giao cho các tổ chức sử dụng nhưng công tác quản lý rất yếu kém, nhất là đất trường học bị người dân lấn chiếm khá phổ biến. Nhưng từ năm 2017 trở lại đây, khi UBND huyện yêu cầu ra soát quỹ đất công để cấp giấy chứng nhận phục vụ quản lý thì hiện tượng lấn đất công được giải quyết triệt để. Các trường học đã có ý thức tốt hơn trong việc sử dụng quỹ đất được giao như: cắm cọc mốc giới, xây dựng tường bao và hoàn thiện hồ sơ đất đai để phục vụ công tác quản lý đất công.

Bên cạnh đó, UBND huyện Lộc Bình đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất làm tốt công tác quản lý đất công,  xây dựng kế hoạch đưa các thửa đất công được UBND tỉnh giao để đấu giá tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Theo thống kê từ năm 2017 đến hết năm 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình đã phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh thực hiện đấu giá hơn 8.300 m2 đất, qua đó, thu về cho ngân sách Nhà nước hơn 73,7 tỷ đồng.

Ông Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Trước đây, công tác quản lý đất công, nhất là tại cấp xã khá lỏng lẻo, hiện tượng lấn chiếm, xây dựng công trình trên đất công khá phổ biến. Từ năm 2017 trở lại đây, UBND huyện đã yêu cầu các xã đưa công tác quản lý đất công vào các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện và quy trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra lấn chiếm đất công do địa bàn mình quản lý.

Vì vậy, trong những năm gần đây, công tác tạo lập, phát triển quỹ đất, quản lý đất đai trên địa bàn huyện Lộc Bình đã đáp ứng được nhu cầu về đất ở cho người dân, tạo mặt bằng để thu hút đầu tư. Đặc biệt là đã giải quyết triệt để hiện tượng bỏ hoang, lãng phí đất công dẫn đến người dân lấn chiếm đất công.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, do đó, công tác quản lý đất đai đã và đang được huyện Lộc Bình thực hiện quyết liệt, bài bản ngay từ đầu năm. Khai thác hiệu quả quỹ đất công để tái đầu tư phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu sẽ là một nguồn lực quan trọng để huyện thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế  – xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

“Năm 2018, HĐND huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về chương trình giám sát công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2018. Qua hoạt động giám sát, HĐND huyện đã chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý đất công như: tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công cho tổ chức chậm; sự vào cuộc của chính quyền cấp xã, các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý đất công còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở kết quả giám sát, HĐND huyện đã yêu cầu UBND huyện có các giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn để chấn chỉnh lĩnh vực này. Đến nay, các giải pháp mà UBND huyện đã triển khai trong quản lý đất công đã đạt được kết quả rất tích cực”.Ông Hứa Văn Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lộc Bình
TRANG NINH