Thứ năm,  30/06/2022

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn: Đảm bảo chất lượng duy tu, sửa chữa cầu đường bộ

(LSO) – Với ngành nghề kinh doanh chính là quản lý duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn đang được giao quản lý gần 930 km quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh. Bằng kinh nghiệm và tư duy đổi mới phương pháp làm việc, các đoạn tuyến do công ty quản lý, duy tu luôn trong điều kiện vận hành khai thác tối ưu nhất.

Theo thống kê, đến cuối tháng 2/2021, Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn được giao quản lý 4 tuyến quốc lộ chiều dài 336 km; 14 tuyến đường tỉnh với chiều dài 423 km và 41 tuyến đường huyện, nội thị với chiều dài khoảng 170 km.

Để duy trì mặt đường êm thuận, hạn chế tối đa phát sinh ổ gà, bảo đảm hệ thống rãnh dọc không bị ách tắc, vùi lấp trên các tuyến đường được giao quan lý, công ty đã đã thực hiện giao khoán có điều kiện cho các chi nhánh tại các huyện; đầu tư máy móc để nâng cao hiệu quả quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Công nhân Chi nhánh Văn Lãng – Tràng Định thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn sửa chữa đường tỉnh 226 Bình Gia -Thất Khê

Từ cuối năm 2019 đến nay, công ty đã đầu tư 6 máy xúc, 6 máy lu và 10 ô tô vận tải để trang bị cho 5/6 chi nhánh. Song song với đó, công ty yêu cầu các trưởng chi nhánh nêu cao tinh thần trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm chính nếu để các tuyến đường không bảo đảm mục tiêu, tiêu chí chất lượng trong quản lý duy tu các tuyến đường.

Bên cạnh đó, công ty sử dụng mạng Zalo lập nhóm và yêu cầu tuần đường, các chi nhánh cập nhật thường xuyên thông tin, hình ảnh hiện trạng nền mặt đường để nắm bắt thông tin; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng để quản lý đất đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, các chi nhánh đã duy tu 2.673 biển báo các loại; quét vôi được 31.750 cọc tiêu; sơn, kẻ chữ 6.140 cọc H và 700 cột ki – lô – mét trên quốc lộ và đường tỉnh; duy tu rãnh thoát nước trên quốc lộ được 308.570 m rãnh và 378.750 m rãnh các loại trên đường tỉnh; kiểm tra, duy tu bảo trì 1.093 cống trên 4 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 11.380 m và 1.435 cống với tổng chiều dài 13.250 m trên đường tỉnh; duy tu trên 4.840 m cầu trên các đường tỉnh; lập biên bản và kiến nghị các cơ quan xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2021, ngoài thực hiện duy tu bảo dưỡng cọc tiêu biển báo, phát quang tầm nhìn trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, công ty đã thực hiện vá mặt đường tỉnh được 4.000 m2; vá 1.230 m2 mặt đường bằng nhựa nguội trên quốc lộ 4A và quốc lộ 279; sơn 2.500 m2 tim đường, vạch người đi bộ, cụm gồ giảm tốc bằng sơn dẻo nhiệt phản quang trên các quốc lộ: 4A, 4B, 1B.

Ông Phạm Hữu Tuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn cho biết: Đối với công trình giao thông sau khi hoàn thành xây dựng đưa vào vận hành khai thác thì việc quản lý duy tu, bảo trì, bảo dưỡng công trình là vô cùng quan trọng. Nhận thức rõ được vấn đề này, trong những năm qua, công ty luôn yêu cầu các chi nhánh phải làm tốt công tác quản lý lề đường, thoát nước, an toàn giao thông, phát quang tầm nhìn, đặc biệt là phát hiện sớm những hư hỏng nền, mặt đường, từ đó có biện pháp xử lý sớm nhằm tăng tuổi thọ của công trình.

Ông Trần Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải đánh giá: Trong những năm gần đây, Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn đã không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực và thực hiện tốt các yêu cầu về mục tiêu, tiêu chí chất lượng trong công tác quản lý, duy tu đường bộ đối với các đoạn tuyến được giao.

Để tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo chất lượng duy tu, sửa chữa các tuyến đường, thời gian tới, Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn tiếp tục tăng cường đầu tư các thiết bị và đổi mới cách quản lý theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời, phát huy tinh thần, trách nhiệm của trưởng các chi nhánh và người lao động trong toàn công ty. Qua đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TRANG NINH