Chủ nhật,  14/08/2022

Sẵn sàng cho tổng điều tra kinh tế 2021

(LSO) – Ngày 1/3/2021, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào giai đoạn 1 đối với các đơn vị là doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp; giai đoạn 2 sẽ bắt đầu vào ngày 1/7/2021  đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Để cuộc tổng điều tra đạt kết quả tốt nhất, các đơn vị liên quan, trong đó nòng cốt là Cục Thống kê tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện.

Tổng điều tra kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó, cung cấp thông tin phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, làm cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển tiếp theo.

Ông Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh cho biết: Với ý nghĩa quan trọng của cuộc tổng điều tra này, sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, đầu tháng 10/2020, Cục Thống kê tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã. Cùng với đó là thành lập tổ thường trực giúp việc ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Cán bộ Cục Thống kê tỉnh tra cứu và chuẩn bị tài liệu cho cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Ngay sau khi thành lập, ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp đã tổ chức triển khai, quán triệt về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra; Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể để thống nhất triển khai thực hiện. Đồng thời,  tổ chức tuyển chọn các điều tra viên, giám sát viên và tổ chức tập huấn cho các đối tượng liên quan.

Cuộc tổng điều tra kinh tế lần này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc ứng dụng công nghệ vào điều tra được áp dụng triệt để. Đến thời điểm này, tổ giúp việc ban chỉ đạo các cấp và các đơn vị liên quan đã xây dựng và xử lý các cơ sở dữ liệu về đơn vị điều tra phục vụ các hình thức thu thập thông tin theo bảng hỏi điện tử (web – form), phiếu điện tử (CAPI).

Ông Hoàng Hải Đăng, Phó cục trưởng Cục Thống kê, Tổ trưởng Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh cho biết: Trong quá trình điều tra, điều tra viên có thể hướng dẫn doanh nghiệp qua điện thoại, các đối tượng điều tra chỉ cần điền vào mẫu trực tuyến theo hướng dẫn, kết quả điều tra vẫn đảm bảo đầy đủ, chính xác các thông tin như: thông tin nhận dạng đơn vị điều tra; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế… Việc thu thập thông tin qua phỏng vấn trực tiếp cũng được thực hiện nhanh gọn thông qua phiếu điện tử được tích hợp sẵn trên thiết bị di động của các điều tra viên. Trong quá trình tiếp xúc, các điều tra viên đã được quán triệt giữ khoảng cách và đeo khẩu trang để đảm bảo phòng, chống dịch Covid -19.

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh, đến thời điểm này, ngoài việc tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, tổ chức tập huấn… tổ thường trực giúp việc ban chỉ đạo các cấp cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị thu thập thông tin, đó là các danh sách nền với những thông tin cơ bản về các đối tượng điều tra, giúp cho cuộc tổng điều tra được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, chính xác. Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp cũng đã hoàn tất việc xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra trong quá trình thu thập thông tin nhằm đảm bảo chất lượng của cuộc tổng điều tra. Với sự chủ động của các cấp, ngành và đơn vị liên quan, Lạng Sơn đã sẵn sàng bước vào giai đoạn 1 của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1, thời gian thu thập thông tin đối với doanh nghiệp từ ngày 1/3 đến hết ngày 30/5/2021; thời gian thu thập thông tin đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1/3 đến hết ngày 30/5/2021. Trong giai đoạn 2, thời gian thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7/2021; thời gian thu thập thông tin đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 1/6 đến ngày 30/7/2021. Số liệu sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12/2021 và kết quả chính thức công bố trong tháng 2/2022.
VŨ NHƯ PHONG