Thứ năm,  30/06/2022

Lộc Bình: Điểm sáng huy động Quỹ Hỗ trợ nông dân

(LSO) – Thời gian qua, các cấp hội nông dân (HND) huyện Lộc Bình đã chủ động huy động nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân (HTND) bằng nhiều hình thức. Qua đó, xây dựng được nguồn Qũy HTND ổn định và góp phần tạo điều kiện cho các hội viên nông dân (HVND) tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Năm 2004, Qũy HTND được triển khai tại Lộc Bình. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, hoạt động này mới thực sự đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao.

Ông Vi Văn Thanh, Chủ tịch HND huyện Lộc Bình cho biết: Hiệu quả từ nguồn Qũy HTND đối với nhu cầu phát triển kinh tế, giảm nghèo của HVND đang dần được khẳng định theo thời gian. Do vậy, những năm qua, chúng tôi luôn xác định việc gây quỹ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần tạo điều kiện cho các HVND có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Cán bộ HND xã Đông Quan tham quan mô hình chăn nuôi bò sinh sản từ nguồn Qũy HTND huyện tại thôn Bản San

Theo đó, Ban Thường vụ HND huyện chú trọng tham mưu cho Ban Vận động (BVĐ) Qũy HTND huyện, chỉ đạo HND cấp cơ sở thường xuyên tham mưu kiện toàn BVĐ qũy HTND cấp mình mỗi khi có thay đổi về nhân sự. Đến nay, 100% HND các xã, thị trấn đều có BVĐ qũy HTND, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy công tác triển khai kế hoạch vận động Qũy HTND.

Đồng thời, hằng năm, dựa trên kế hoạch của HND tỉnh giao, HND huyện xây dựng các văn bản cụ thể và giao chỉ tiêu xuống các cấp hội, chi hội, lấy đó là một trong những tiêu chí để đánh giá công tác hội tại mỗi cơ sở.

Đặc biệt, để duy trì và tăng trưởng Qũy HTND, các cấp HND huyện Lộc Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, HVND hiểu được lợi ích, ý nghĩa việc phát triển nguồn quỹ. Anh Bế Văn Phan, HVND thôn Bản San, xã Đông Quan cho biết: Thời gian đầu mới tham gia HND xã, tôi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa việc ủng hộ Quỹ HTND. Sau đó, nhờ được tuyên truyền qua các cuộc họp, tôi đã hiểu rằng việc gây quỹ là rất quan trọng để giúp đỡ nhiều HVND có cơ hội vay vốn phát triển kinh tế nên tôi rất đồng lòng hưởng ứng.

Bên cạnh đó, HND huyện Lộc Bình luôn chú trọng thời điểm phát động phong trào gây quỹ, tránh chồng chéo với các cuộc vận động khác và chú trọng biểu dương những tấm gương điển hình trong cuộc vận động này. Ông Âu Văn Bông, Chủ tịch HND xã Đông Quan, huyện Lộc Bình cho biết: Để gây quỹ, hội đã chỉ đạo các chi hội tích cực tham gia, phấn đấu 100% chi hội tham gia xây dựng nguồn quỹ.  Sau mỗi đợt phát động, hội đều ghi nhận và biểu dương các cá nhân, tập thể làm tốt, gương mẫu đi đầu để thúc đẩy phong trào xây dựng Qũy HTND tại xã. Nhờ đó, HND xã luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu này mỗi năm (năm 2020, HND xã gây quỹ từ hội viên, nông dân được 3,6 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu giao).

Ngoài ra, từ năm 2014, các cấp HND huyện Lộc Bình đã chủ động tham mưu, đề nghị với UBND huyện hỗ trợ nguồn ngân sách Nhà nước vào Qũy HTND. Năm 2020, Qũy HTND huyện được cấp bổ sung từ ngân sách huyện đạt 100 triệu đồng.

Năm 2020, các cấp HND huyện Lộc Bình vận động ủng hộ được gần 150 triệu đồng vào Quỹ HTND và là đơn vị thu đạt cao nhất trong việc gây quỹ trên toàn tỉnh, lũy kế tổng số Qũy HTND là hơn 2 tỷ đồng. Với nguồn quỹ này, tính từ năm 2018 đến nay, các cấp HND đã hỗ trợ 8 dự án/36 hộ HVND với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Từ nguồn quỹ này, các hộ HVND đã triển khai các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: chăn nuôi trâu, bò sinh sản; chăn nuôi lợn… Qua đó, đời sống của HVND ngày càng được nâng cao.

Ông Vương Minh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội, HND tỉnh  cho biết: Từ khi triển khai Qũy HTND, HND huyện Lộc Bình đã tích cực chỉ đạo sát sao, triển khai có hiệu quả các biện pháp huy động để phát triển nguồn vốn. Do đó HND huyện đã trở thành đơn vị điển hình nhất trong việc huy động xây dựng, phát triển nguồn Qũy HTND trên toàn tỉnh.

LƯƠNG THẢO