Thứ năm,  11/08/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Văn Lãng

(LSO) – Sáng nay (3/3), Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Văn Lãng.

Theo báo cáo của UBND huyện Văn Lãng, năm 2021, huyện xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó có 7 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về xã hội và 3 chỉ tiêu về môi trường; phấn đấu thu ngân sách tăng 10% so với dự toán tỉnh giao.

Trong 2 tháng đầu năm, toàn huyện đã gieo trồng vụ đông xuân được trên 180 ha; phát động “Tết trồng cây”, trồng được trên 100.000 cây lâm nghiệp, gần 15.000 cây ăn quả, trong đó, riêng cây hồng vành khuyên – cây đặc sản của huyện trên 10.000 cây. Huyện đã tổ chức cuộc họp chuyên đề riêng về mở rộng diện tích trồng cây thạch đen từ 300 ha trở lên.

Đoàn công tác thăm, kiểm tra mô hình trồng hồng vành khuyên và mô hình ghép chuyển đổi cây hồng Nhật Bản (hồng FUYU) trên gốc hồng vành khuyên tại thôn Nà Lẹng, xã Tân Mỹ

Cũng trong 2 tháng đầu năm, UBND huyện đã tổ chức lễ đón bằng công nhận 2 xã: Hoàng Việt, Bắc Hùng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng ước đạt trên 14 tỷ đồng; thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt trên 19 tỷ đồng, đạt hơn 20% dự toán tỉnh giao. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm; công tác giáo dục và đào tạo, công tác y tế – dân số được duy trì; quốc phòng an ninh được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được huyện duy trì, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả.

Đối với công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện và 17/17 xã, thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo, uỷ ban bầu cử theo quy định. Đồng thời, hoàn thành tổ chức hiệp thương lần 1. HĐND huyện đã thực hiện xong việc điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của UBND huyện Văn Lãng và các xã, thị trấn trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại huyện Văn Lãng

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: UBND huyện cần tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; vận động thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã; phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, các ngành công nghiệp có lợi thế và phù hợp với điều kiện của huyện; chủ động triển khai các giải pháp thu hút, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp; triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, thi công xây dựng và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, trong đó, tập trung hoàn thành sớm các công trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, đảm bảo môi trường; thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, văn hoá, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thêm: Trong triển khai kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, huyện cần đảm bảo việc phân bổ, giao dự toán, chỉ tiêu kế hoạch đúng quy định và sát với tình hình thực tế từng xã, thị trấn. Đối với công tác bầu cử, yêu cầu địa phương cần chuẩn bị tốt các điều kiện, nguồn lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn.

Trước đó, đoàn công tác đã thăm, kiểm tra mô hình trồng hồng vành khuyên và mô hình ghép chuyển đổi cây hồng Nhật Bản (hồng FUYU) trên gốc hồng vành khuyên tại thôn Nà Lẹng; tham quan đường giao thông nông thôn tại thôn Cốc Lĩnh, xã Tân Mỹ.

THANH HUYỀN