Thứ sáu,  23/07/2021
Sơ kết công tác thu ngân sách quý I/2021:

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoàn thành thu ngân sách năm 2021

– Chiều nay (12/4), Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh tổ chức họp sơ kết công tác thu ngân sách quý I/2021; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Năm 2021, dự toán thu ngân sách trung ương giao cho tỉnh Lạng Sơn là 5.635 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa là 2.185 tỷ đồng; thu từ xuất, nhập khẩu là 3.450 tỷ đồng. Dự toán HĐND tỉnh giao là 5.835 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 2.385 tỷ đồng, thu từ xuất, nhập khẩu 3.450 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2021, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh được 2.417,2 tỷ đồng, đạt 42,89% kế hoạch trung ương giao và đạt 41,4% dự toán đạt tỉnh giao. Trong đó: thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu được 1.652,5 tỷ đồng, đạt 47,9% dự toán, bằng 168,2% so với cùng kỳ; thu nội địa được 764,7 tỷ đồng, bằng 227% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại cuộc họp, đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách quý I/2021, bàn và đề xuất những nhóm giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách những tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục tăng cường rà soát các khoản thu tại từng địa bàn, chống thất thu theo 4 đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; làm tốt quản lý nợ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra giám sát; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan…


Đồng Chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
thu ngân sách tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, các huyện và thành phố trong công tác thu ngân sách Nhà nước trong quý I/2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế như: kết quả thu chưa thực sự đồng đều trên các lĩnh vực và các địa phương, các khoản thu bền vững chiếm tỷ lệ chưa cao trong các khoản thu…

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, trong bối cảnh vẫn duy trì thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: các ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường sản xuất kinh doanh thông thoáng để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngày càng phát triển; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chủ động rà soát địa bàn, quỹ đất, tài sản công để tổ chức đấu giá theo đúng quy định; các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm túc việc nộp các khoản nợ thuế sử dụng đất; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh; tiếp tục tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại; các thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách các cấp cần thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tiếp tục nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đã đề ra. Quyết tâm phấn đấu mỗi quý còn lại trong năm thu bình quân 1.226 tỷ đồng, đảm bảo đạt dự toán thu HĐND tỉnh giao.

CÔNG QUÂN – NGUYỄN PHÚC