Sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty Quý I năm 2021 đạt 17.486,65 triệu kWh, tăng trưởng 7,99% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 3 tháng năm 2021 tổn thất điện năng của Tổng công ty ước thực hiện là 4,44%, giảm 0,34% so với cùng kỳ 2020.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng bảo đảm cấp điện trong mùa nắng nóng
EVNNPC đã phát động hưởng ứng Chương trình Trồng một tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh.

Quý I năm 2021 tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt theo quy định. Toàn EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 449 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,19 ngày; giảm 2,81 ngày so với quy định của EVN, giảm 0,81 ngày so với kế hoạch của EVNNPC.

Quý I năm 2021, EVNNPC đã phát động hưởng ứng Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” của Tổng công ty tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ và tại nhiều đơn vị trực thuộc, với mục tiêu trồng mới 10.000 cây xanh trong năm 2021 và trồng từ 100.000-300.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng bảo đảm cấp điện trong mùa nắng nóng
EVNNPC sẵn sàng bảo đảm cấp điện mùa nắng nóng.

Trong 9 tháng cuối năm 2021, Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân, phấn đấu năm 2021 sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt khoảng 80,5 – 80,7 tỷ kWh. Sẵn sàng chuẩn bị đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong mùa nắng nóng…