Thứ hai,  17/05/2021

Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 66 nghìn tỷ đồng

Giải ngân tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 31-3-2021 là hơn 66 nghìn tỷ đồng, đạt 11,7% kế hoạch.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng năm 2021 ở mức thấp.

 

Theo Bộ Tài chính, đối với giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài chuyển sang năm 2021, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31-3-2021 là 5,2 nghìn tỷ đồng, đạt 9,43% kế hoạch. Riêng đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2021, ước đến hết tháng 3, giải ngân đạt hơn 60,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,95% kế hoạch.

Như vậy, tỷ lệ giải ngân ước 3 tháng đạt thấp và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

Lý giải về tình trạng trên, Bộ Tài chính cho rằng, trong các tháng đầu năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang tập trung giải ngân vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 song song với việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 dẫn đến tỷ lệ giải ngân đầu năm 2021 còn thấp.

Bên cạnh đó, một số dự án lớn đang phải thực hiện điều chỉnh các thủ tục đầu tư hay các tháng đầu năm, các chủ đầu tư đang triển khai các công việc như xây dựng kế hoạch đấu thầu, kế hoạch thi công… nên cần nhiều thời gian để có khối lượng thanh toán.

Một nguyên nhân khác là giải phóng mặt bằng. Công tác này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù, khó khăn trong di dời các công trình tiện ích… Hơn nữa, cũng có tình trạng chủ đầu tư chưa kiên quyết trong việc đôn đốc nhà thầu triển khai thi công dẫn đến công việc còn trì trệ; các tháng đầu năm chưa giải ngân được nhiều.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch của các dự án, Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, Bộ rà soát sửa đổi cơ chế kiểm soát thanh toán vốn đầu tư để phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và quy định của pháp luật, đơn giản hóa thủ tục kiểm soát chi với nguyên tắc thanh toán trước, kiểm soát sau…

Theo Hanoimoi