Thứ ba,  17/05/2022

Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn ở Văn Quan: Khi Nhà nước và Nhân dân cùng làm

– Nhằm từng bước cải thiện chất lượng hệ thống lưới điện hạ áp trên địa bàn, từ năm 2020, huyện Văn Quan bắt đầu thực hiện cải tạo hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn theo phương thức Nhà nước hỗ trợ Nhân dân thực hiện.

Số liệu thống kê cuối năm 2019 cho thấy, toàn huyện Văn Quan còn 98 km đường dây hạ thế không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và 2.579 cột điện hạ thế bằng cột tre, gỗ do người dân tự dựng để kéo điện phục vụ sinh hoạt, không bảo đảm an toàn, chiếm 22,8% tổng chiều dài đường dây hạ áp toàn huyện.

Để cải tạo hệ thống lưới điện hạ áp trên phạm vi toàn huyện, tháng 7/2019, UBND huyện Văn Quan đã phê duyệt đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn giai đoạn 2019 – 2021 theo hình thức “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, Nhân dân thực hiện”. Mục tiêu phấn đấu, mỗi năm cải tạo từ 25 đến 30 km đường dây hạ thế và thay thế toàn bộ cột tre, gỗ bằng cột bê tông tương ứng và thay mới đường dây theo tiêu chuẩn ngành điện. Ngay sau khi đề án được phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền về những nội dung, ý nghĩa của đề án đến từng thôn, bản và yêu cầu các xã có lưới điện hạ áp xuống cấp phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng, ngành điện của huyện để tổ chức triển khai đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Công nhân kỹ thuật của Điện lực Văn Quan kéo dây điện thuộc đề án cải tạo lưới điện hạ áp tại thôn Nà Ne, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan

Năm 2019, Hữu Lễ có 4 tuyến nhánh nằm trên địa bàn của 4/5 thôn có hệ thống lưới điện hạ áp xuống cấp mất an toàn với 2.394  m dây và 63 cột tre, gỗ cần thay thế. Để cải tạo các tuyến nhánh đã xuống cấp, đầu năm 2020, xã Hữu Lễ đã phổ biến chủ trương đến từng xóm thôn và được người dân đồng tình ủng hộ. Đến tháng 3/2020, có 3 tuyến nhánh được cải tạo và tháng 10 hoàn thành công tác cải tạo. Để thực hiện, huyện Văn Quan đã hỗ trợ 50 cột điện bê tông li tâm và dây hạ thế đạt tiêu chuẩn, Nhân dân các thôn đã góp 500 ngày công và gần 300 m2 đất để dựng cột.

Ông Bế Văn Diên, Chủ tịch UBND xã Hữu Lễ cho biết: Hiện xã đang phối hợp với huyện và ngành điện triển khai tiếp 1 nhánh tại thôn Nà Ne, đến nay bà con đã hoàn thành lắp dựng xong 13 cột, ngành điện đang kéo dây cho bà con, khối lượng thực hiện đạt 80% kế hoạch. Nhờ có chủ trương Nhà nước hỗ trợ cột và dây đến giữa tháng 4/2021, hệ thống lưới điện hạ áp của xã đã cơ bản được cải tạo xong.

Việc triển khai cải tạo lưới điện cũng được Nhân dân xã Tú Xuyên đồng thuận cao, chung sức thực hiện. Theo số liệu tổng hợp, Tú Xuyên có gần 6,4 km đường dây và 168 cột điện bằng tre, gỗ cần thay thế tại 3 thôn: Lũng Cải, Hang Nà, Khòn Coọng. Để thực hiện cải tạo, xã đã vận động người dân góp 700 ngày công và gần 100 hộ dân hiến gần 500 m2 đất để dựng cột. Đến nay, toàn bộ 3 tuyến nhánh tại 3 thôn nêu trên đã hoàn thành việc cải tạo đường dây hạ áp.

Theo số liệu của UBND huyện Văn Quan, trong năm 2020, huyện đã thực hiện cải tạo xong hệ thống lưới điện hạ áp tại 6 xã, dựng mới 624 cột điện, thay thế 25 km đường dây điện với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ gần 3 tỷ đồng và Nhân dân góp hơn 800 triệu đồng, trên 4.000 m2 đất để dựng cột.

Từ thực tế có thể thấy, đây là một đề án rất hiệu quả và phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân. Ông Nông Văn Thuấn, Phó Giám đốc Điện lực Văn Quan cho biết: việc triển khai thực hiện cải tạo lưới điện hạ áp theo phương thức Nhà nước hỗ trợ Nhân dân thực hiện ở Văn Quan từ năm 2020 đến nay rất hiệu quả. Bởi người dân trực tiếp tham gia thi công lắp dựng cột theo hướng dẫn kỹ thuật của ngành điện sẽ không mất chi phí tư vấn thiết kế, giám sát và thời gian thực hiện rất nhanh. Không những vậy, giá thành chỉ bằng 1/3 so với lập dự án cải tạo lưới điện hạ áp theo định mức của Nhà nước. Do vậy, đây là mô hình rất đáng để các địa phương khác trên địa bàn tỉnh có hiện trạng lưới điện hạ áp tương tự như Văn Quan tham khảo áp dụng

“Năm 2021, ngoài triển khai tiếp các công trình cải tạo từ năm 2020 chuyển sang, UBND huyện đang đẩy nhanh việc chuẩn bị hồ sơ, huy động và thực hiện lồng ghép các nguồn lực để thực hiện cải tạo tiếp hệ thống lưới điện hạ áp tại 5 xã: Điềm He, Liên Hội, Bình Phúc, Tri Lễ, Hòa Bình, với tổng dự toán khoảng 5 tỷ đồng, chiều dài đường dây cải tạo khoảng 30 km. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để cải tạo lưới điện đối với 2 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là Điềm He và Bình Phúc, phấn đấu xong trước tháng 10/2021”.

Bà Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan

TRANG NINH