Thứ tư,  18/05/2022

Hữu Lũng: Tăng cường quản lý, khai thác các công trình thủy lợi

– Thời gian qua, huyện Hữu Lũng đã khai thác tốt các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi; tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợi, đảm bảo lượng nước phục vụ sản xuất.

Hiện trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 202 công trình thủy lợi được giao cho UBND các xã, thị trấn và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý, khai thác. Trong đó, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng quản lý, khai thác 71 công trình (gồm 36 trạm bơm điện, 26 đập dâng, 9 hồ chứa); UBND các xã, thị trấn quản lý, khai thác 131 công trình (gồm: 14 hồ chứa, 63 đập dâng, 13 trạm bơm dầu, 9 trạm bơm điện, 32 ao và giếng làng thông qua tổ hợp tác dùng nước của UBND các xã).

Cán bộ Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng bảo dưỡng máy bơm tại trạm bơm Sơn Hà 1, khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng

Để tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, trong giai đoạn từ năm 2017-2020, huyện sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 52 công trình, kiên cố được 51 km kênh mương với tổng kinh phí trên 18,7 tỷ đồng. Các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng cho biết: Hiện nay, xí nghiệp được giao quản lý 71 công trình thủy lợi. Năm 2021, các công trình do xí nghiệp quản lý sẽ phục vụ nguồn nước tưới cho 6.351,6 ha cây trồng nông nghiệp của huyện. Để quản lý tốt các công trình này, chúng tôi thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt và sản xuất; kịp thời phát hiện, nhắc nhở các trường hợp tự ý ngăn chặn, đắp, đào, xẻ mương lấy nước không theo kế hoạch tưới. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá những hư hỏng, xuống cấp của các công trình để sửa chữa kịp thời, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các máy bơm tại các trạm bơm…

Để quản lý, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất, UBND huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn, ban quản lý công trình thủy lợi các xã, thị trấn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện quản lý chặt chẽ nguồn nước, kiểm tra và tổ chức giữ nước, sử dụng tiết kiệm, trữ nước ở tất cả các công trình thủy lợi, đặc biệt trong  các hồ, ao để có nguồn nước tưới chống hạn. Đồng thời, ban quản lý công trình thủy lợi các xã, thị trấn thường xuyên sửa chữa rõ rỉ đập đầu mối, xử lý rò rỉ ở các van cống đầu kênh, cửa cống lấy nước, cống điều tiết…; kiểm tra, sửa chữa hư hỏng tại các trạm bơm, máy bơm; nạo vét bể hút, bể xả và vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật.

Ông Lương Văn Bính, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện nay, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất đến nay, 100% số xã đạt tiêu chí thủy lợi. Cụ thể, hệ thống thủy lợi trong năm 2020 đã cung cấp nước phục vụ sản xuất, tưới tiêu cho gần 13 nghìn héc ta cây trồng… Qua đó, sản xuất nông nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao, năm 2020, tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn huyện đạt gần 50 nghìn tấn, tăng gần 1 nghìn tấn so với năm 2017.

Bên cạnh đó, trong quý I năm 2021, toàn huyện đã ra quân làm thủy lợi sửa chữa, nâng cấp được 2.520 m kênh mương; nạo vét, đào đắp được 540 m3  đất bùn; phát dọn, được 181 nghìn mét vuông cây, đất đá có ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi. Đồng thời đã cấp được 176,5 tấn xi măng cho 9 xã để sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, đạt 86,9% so với kế hoạch. Năm 2021, bằng các nguồn vốn ngành chức năng của huyện tiếp tục xây mới, sửa chữa 3 công trình tại các xã: Hòa Sơn, Vân Nham và Yên Sơn, đáp ứng nhu cầu nước tưới trong sản xuất.

HOÀNG CƯỜNG