Thủ tướng Chính phủ gợi mở, định hướng tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận vấn đề trong chỉ đạo, điều hành để giải quyết công việc của Bộ Giao thông vận tải. Thủ tướng nêu rõ, khi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cần quán triệt nguyên tắc “3 không”: Không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm. Thủ tướng khẳng định, chức năng, nhiệm vụ và công việc của ngành giao thông vận tải là rất nặng nề, khó khăn; để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, lãnh đạo ngành cần quán triệt tinh thần “nghĩ phải chín, phải kỹ; tư tưởng phải thông; quyết tâm phải cao; nỗ lực phải lớn; hành động phải quyết liệt, hiệu quả; làm có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào thì dứt điểm việc đó”.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải. QUANG HIẾU.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính lắng nghe các ý kiến phát biểu về tình hình chung của Bộ Giao thông vận tải, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và đưa ra định hướng về các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho ngành giao thông vận tải phát triển. Thủ tướng đánh giá cao báo cáo của Bộ Giao thông vận tải; biểu dương những thành tích đã đạt được, về những nỗ lực khắc phục khó khăn, vướng mắc, thách thức để vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, nhất là về phát triển hạ tầng, quản lý giao thông.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung quan trọng: Trước hết, Bộ Giao thông vận tải phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải trong sạch vững mạnh toàn diện; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; là cơ quan quản lý cơ sở vật chất, nguồn vốn lớn, Bộ Giao thông vận tải phải đi đầu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, từ lãnh đạo bộ đến cán bộ, công chức, viên chức một cách đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa. Để thực hiện những nội dung trên, ngành giao thông vận tải phải nắm vững 5 nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng và vận dụng sáng tạo trong điều kiện cụ thể của Bộ, nhất là phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Thủ tướng cho rằng, phải tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong ngành giao thông vận tải cũng như cả nước. “Bám sát thực tiễn để điều chỉnh, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo”. Thủ tướng yêu cầu Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ phải quan tâm hơn nữa tới công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết. Thủ tướng yêu cầu ngành giao thông vận tải phải làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng thể chế, tập trung tháo gỡ vướng mắc, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Ưu tiên lĩnh vực nào sẽ phải có cơ chế, chính sách cho lĩnh vực đó để thu hút các nhà đầu tư. Nếu nói ưu tiên mà không có cơ chế chính sách, sẽ không làm được. Về vấn đề huy động nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh, nguồn lực Nhà nước còn hạn chế, Bộ còn gặp nhiều khó khăn, do đó, phải phát huy tính tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo. Đẩy mạnh hình thức hợp tác công-tư và một số hình thức đầu tư khác, tham khảo các mô hình hiệu quả từ các nước tiên tiến, nhất là từ các địa phương trong nước đã làm có hiệu quả.