Thứ hai,  28/11/2022

Đến ngày 15-4, thu ngân sách nhà nước ước đạt 462,8 nghìn tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 4-2021 đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15-4 ước đạt 462,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 382,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7%; thu từ dầu thô 9,8 nghìn tỷ đồng, bằng 42,2%… Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm trên ước đạt 400,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán năm…

* Cũng theo Tổng cục Thống kê, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung đẩy mạnh thực hiện dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam.

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện trong tháng 4-2021 ước đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 98,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 thực hiện bằng 16,6% kế hoạch và tăng 14,5%).

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch năm và tăng 25,5%; vốn địa phương quản lý đạt 83,6 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch năm và tăng 14,8%. Như vậy, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017-2021.

Theo Hanoimoi