Thứ năm,  13/05/2021

Giải ngân vốn đầu tư công: Quyết liệt từ các chủ đầu tư

– Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, ngay từ đầu năm, các chủ đầu tư được giao quản lý các nguồn vốn đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, với những giải pháp quyết liệt để thúc đẩy giải ngân nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư được giao, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu của Kho Bạc Nhà nước tỉnh, tổng nguồn vốn đầu tư công được phân bổ năm 2021 trên địa bàn tỉnh (chưa bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia) là 2.911,8 tỷ đồng, đầu tư 600 danh mục chương trình, công trình, dự án. Tính đến hết tháng 4/2021, giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn đầu tư công đạt khoảng 800 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch; các chủ đầu tư đã giải ngân được 674,5 tỷ đồng, tương đương 23,1% kế hoạch (cùng kỳ năm 2020 giải ngân đạt 21%).

Nhà thầu thi công hạng mục đường giao thông Khu Công nghiệp Đồng Bành, huyện Chi Lăng

Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, các sở, ngành chức năng như: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc các chủ đầu tư thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng.

Bà Hứa Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Năm 2021, cơ chế điều hành đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, giải ngân các nguồn vốn của UBND tỉnh quy định chặt chẽ hơn. Cụ thể về thời gian giải ngân đối với từng nguồn vốn, từng công trình thuộc kế hoạch năm 2021 có thay đổi so với năm trước. Chẳng hạn, các dự án khởi công mới trước 30/6/2021, đến hết tháng 9/2021, chủ đầu tư phải giải ngân đạt trên 40% kế hoạch vốn trở lên… Cơ chế điều hành sát sao của UBND tỉnh buộc các chủ đầu tư phải quyết liệt hơn đối với công tác triển khai dự án ngay từ đầu năm.

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh năm 2021 được giao quản lý nguồn vốn đầu tư công 1.435 tỷ đồng, bao gồm: nguồn vốn ngân sách trung ương 821 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương 294 tỷ đồng; vốn ODA 288 tỷ đồng và nguồn vốn vay lại 32 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ cho các dự án trọng điểm như: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B 275 tỷ đồng; Dự án phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc 384 tỷ đồng; hỗ trợ dự án có sức lan tỏa kinh tế – xã hội đối với công trình đường cao tốc đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị 280 tỷ đồng… Để tổ chức giải ngân và bảo đảm phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, ban đã xây dựng kịch bản điều hành giải ngân theo từng tháng, quý nhằm chỉ đạo sát sao cho từng công trình, dự án.

Ông Trịnh Tuấn Đông, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ban xây dựng lộ trình, kế hoạch giải ngân cho từng nguồn vốn và cụ thể từng công trình, dự án bảo đảm sát với thực tế. Đồng thời, quy trách nhiệm rõ cho thành viên ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng nếu để giải ngân chậm đối với các công trình được giao quản lý. Bên cạnh đó, ban tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải ngân như: công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đến cuối tháng 4/2021, ban đã giải ngân được 364,8 tỷ đồng, tương đương 25,4% kế hoạch. Trong đó, các dự án khởi công mới và chuyển tiếp giải ngân được 310 tỷ đồng, tương đương 23% kế hoạch vốn giao.

Đối với khối UBND các huyện, thành phố, ngay từ đầu năm, nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch để thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Điển hình như huyện Đình Lập, năm 2021, huyện được giao kế hoạch vốn hơn 90 tỷ đồng để thực hiện 5 công trình chuyển tiếp và 10 công trình khởi công mới. Nhằm triển khai có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng và giải ngân các nguồn vốn, từ cuối năm 2020, UBND huyện đã giao dự toán cho các đơn vị, đồng thời, ban hành cơ chế điều hành đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng của huyện năm 2021. Hằng tháng, UBND huyện tổ chức giao ban công tác đầu tư xây dựng để nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai và nắm bắt tình hình thực hiện các công trình và những khó khăn vướng mắc để tập trung tháo gỡ. Do đó, đến nay, khối lượng thực hiện các nguồn vốn đạt khá, các công trình khởi công mới và chuyển tiếp đã giải ngân đạt 31% kế hoạch vốn.

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 4/2021, kết quả giải ngân của các huyện, thành phố đạt bình quân 30% kế hoạch vốn giao (cùng kỳ năm 2020 đạt dưới 20% kế hoạch vốn giao). Một số đơn vị giải ngân đạt khá như: Bắc Sơn  đạt 42% kế hoạch; Văn Lãng đạt 40% kế hoạch; Tràng Định đạt 36% kế hoạch; Hữu Lũng đạt 50% kế hoạch…

 Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm rất đáng ghi nhận, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm đối với công tác đầu tư xây dựng rất nặng nề, đặc biệt là việc giải ngân nguồn vốn còn lại. Để thực hiện tốt công tác này, đòi hỏi các chủ đầu tư phải chủ động, chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa đối với từng công trình, dự án. Có như vậy, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt trên 95% mới trở thành hiện thực

TRANG NINH