Thứ bảy,  12/06/2021

Họp xem xét các nội dung liên quan đến dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng

– Ngày 8/6, UBND tỉnh tổ chức họp xem xét các nội dung liên quan đến dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn và các thành phần, đối tác chiến lược của công ty.

Dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn do Công ty Liên doanh Quốc tế Lạng Sơn, nay là Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn là nhà đầu tư. Dự án được triển khai từ năm 2004, nhà đầu tư đã được các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để triển khai thực hiện. Dự án được bàn giao mặt bằng sạch đảm bảo triển khai các hạng mục chính. Giai đoạn 2012 – 2018 và 2018 – 2020 (được cơ quan Nhà nước gia hạn thời gian thực hiện), nhà đầu tư đã không đảm bảo tiến độ thực hiện dự án như nội dung đã quy định tại giấy chứng nhận đầu tư và bản cam kết đã ký, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp… Dự án đã đủ các điều kiện để chấm dứt hoạt động.

Từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành rà soát đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với dự án trong các lĩnh vực theo thẩm quyền.


Đại diện Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn (bên phải) phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn đã thừa nhận hạn chế, yếu kém trong việc triển khai dự án. Đồng thời, nhà đầu tư mong muốn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico là một đơn vị có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tham gia với tư cách là đối tác cùng thực hiện dự án.

Cũng tại cuộc họp, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, UBND thành phố đã làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án cũng như làm rõ một số đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Quan điểm của tỉnh Lạng Sơn luôn tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Đối với dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng, chủ trương của tỉnh nhất trí cho tiếp tục triển khai dự án với 3 yêu cầu: Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn phải chấp hành nghiêm các quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do các vi phạm của công ty gây ra; việc triển khai dự án phải có sự điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico; nhà đầu tư phải có cam kết cụ thể về tiến độ triển khai thực hiện dự án.


Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico phát biểu tại cuộc họp

Nếu được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư gia hạn thời gian thực hiện dự án, nhà đầu tư phải khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai các bước tiếp theo; yêu cầu nhà đầu tư phải có người đại diện theo pháp luật thường trực tại Việt Nam để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án; khẩn trương chuyển tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo các phương án đã được UBND thành phố Lạng Sơn phê duyệt; đầu tư xây dựng khu tái định cư…

TÂN AN