Thứ sáu,  18/06/2021

Thành phố Lạng Sơn: Quyết tâm xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng tại dự án Phú Lộc I, II, III

– Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài về mặt bằng tại dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II, III trong năm 2021, Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn và các phòng, ban chức năng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II, III còn vướng mắc hơn 3,3/36,8 ha mặt bằng. Trong đó, Khu đô thị Phú Lộc I, II còn vướng mắc 2,55 ha của 29 hộ dân và Khu đô thị Phú Lộc III vướng mắc khoảng 0,8 ha của 9 hộ dân. Những diện tích vướng mắc đều là các vị trí để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông nội bộ khu đô thị và giao thông kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông liền kề với dự án.

Theo số liệu cập nhật thời điểm đầu năm 2021, tại dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II còn vướng 6 vị trí để xây dựng đường giao thông nội bộ khu đô thị và 2 nút giao kết nối. Còn tại dự án Khu đô thị Phú Lộc III còn vướng 2 nút giao thông và một số vị trí phục vụ san lấp, xây dựng giao thông trong khu đô thị.

Nhà thầu thi công dự án khu đô thị Phú Lộc I, II tổ chức thi công nút giao thông kết nối khu đô thị Phú Lộc II với khu đô thị Phú Lộc III

Người dân chưa bàn giao mặt bằng do còn thắc mắc về giá bồi thường và đề nghị được cấp thêm ô đất tái định cư. Trước những thắc mắc, kiến nghị của người dân, Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn đã thành lập tổ công tác để xác minh đối với từng trường hợp và giải thích rõ cho người dân hiểu.

 Ngoài ra, trong quá trình xem xét giải quyết, lãnh đạo Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố trực tiếp đối thoại với các hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền, giải thích với các hộ để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Trần Đức Thọ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn cho biết: Đến nay, những thắc mắc, kiến nghị của người dân tại dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II, III đã được trung tâm tổng hợp báo cáo UBND thành phố để xem xét trả lời đúng quy định pháp luật. Đối với những trường hợp UBND thành phố đã trả lời giải thích và vận dụng tối đa quy định của Nhà nước về áp dụng biện pháp hỗ trợ khác mà các hộ vẫn không chấp hành, trung tâm đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện rà soát và tham mưu cho UBND thành phố xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định.

Với các giải pháp đó, đến đầu tháng 6/2021, thành phố đã tháo gỡ được nhiều nút thắt và bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư thực hiện dự án. Cụ thể, tại dự án khu đô thị Phú Lộc I, II đã có 9 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng để thi công nút giao giữa đường 37 m với đường Bông Lau; thông tuyến đường 37 m và một số vị trí khác với diện tích 6.599 m2. Tại dự án Khu đô thị Phú Lộc III, có 3 hộ bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công nút giao thông số 8 kết nối với đường Bà Triệu và một số vị trí khác với diện tích 1.853 m2.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng tại Khu đô thị Phú Lộc I, II, III, trong tháng 6 và tháng 7, thành phố sẽ thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đối với các hộ cố tình không chấp hành, mặc dù thành phố đã vận dụng tối đa các chính sách và bảo đảm quyền lợi cho người thu hồi đất. Nhằm bảo đảm trình tự thủ tục cưỡng chế, thành phố đã tham vấn ý kiến của các sở, ngành liên quan để bảo đảm căn cứ pháp lý trước khi thực hiện cưỡng chế.

Được biết, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, các chủ đầu tư Khu đô thị Phú Lộc I, II, III đã phối hợp tích cực với UBND thành phố trong việc vận động tuyên truyền, chuẩn bị kinh phí để chi trả cho các hộ dân.

Việc sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng trong thực hiện giải phóng mặt bằng tại dự án khu đô thị Phú Lộc I, II, III sẽ thúc đẩy tiến độ thi công hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác của dự án bảo đảm đồng bộ. Từ đó, góp phần xây dựng đô thị Lạng Sơn ngày càng khang trang, hiện đại

TRANG NINH