Thứ tư,  23/06/2021

Chi cục Thuế khu vực IV: Quyết tâm vượt khó thu ngân sách

– Qua 5 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn Chi cục Thuế khu vực IV quản lý (gồm các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn) đạt thấp so với một số đơn vị khác và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Trước khó khăn đó, chi cục đã triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết tâm thực hiện tốt dự toán được giao.

Năm 2021, Chi cục Thuế khu vực IV được UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 76,7 tỷ đồng. Trong đó: huyện Bắc Sơn được giao thu 34 tỷ đồng; huyện Bình Gia 18,6 tỷ đồng; huyện Văn Quan 24,1 tỷ đồng. Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh, qua 5 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn Chi cục Thuế khu vực IV quản lý được gần 41 tỷ đồng, đạt 52,6% dự toán tỉnh giao, bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là 1 trong 3 chi cục có số thu đạt thấp hơn so với cùng kỳ.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực IV rà soát các khoản thu trên địa bàn

Trong đó, 2 huyện thu đạt thấp gồm: huyện Bắc Sơn thu bằng 71% so với cùng kỳ; huyện Văn Quan bằng 93% so với cùng kỳ. Số thu giảm tập trung ở một số khoản thu, sắc thuế như: thu tiền sử dụng đất, thu khác ngân sách, lệ phí trước bạ, thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh…

Kết quả thu đạt thấp, cộng với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu ngân sách trên địa bàn. Chính vì vậy, để khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả thu ngân sách, Chi cục Thuế khu vực IV đang triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Ông Lương Đình Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực IV cho biết: Chi cục đang tích cực tham mưu cho UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn về các giải pháp chỉ đạo trong công tác thu ngân sách. Trong đó tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu hiệu quả, những nguồn thu ít bị tác động bởi dịch  Covid-19. Điển hình như tập trung thu nợ tiền sử dụng đất.

Qua rà soát, hiện trên địa bàn  Chi cục Thuế khu vực IV quản lý còn gần 400 hộ ghi nợ tiền sử dụng đất với số tiền nợ hơn 30 tỉ đồng. Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện Bình Gia cho biết: Để thu được khoản này, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện đã và đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của mình.

Trong đó, công tác vận động trước tiên hướng đến các trường hợp là cán bộ, đảng viên, người có uy tín, gia đình có điều kiện kinh tế, sau đó vận động rộng đến tất cả các trường hợp còn nợ. Qua 5 tháng đầu năm 2021, thu nợ tiền sử dụng đất của Chi cục Thuế khu vực IV được 1,3 tỷ đồng. Trong 7 tháng cuối năm 2021, Chi cục phấn đấu thu được khoảng 5 tỷ đồng.

Bên cạnh thu nợ tiền sử dụng đất, một khoản thu khác cũng khá lớn là thu từ hoạt động xây dựng cơ bản. Năm 2021, việc phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng chậm, dẫn tới những tháng đầu năm, việc thu từ hoạt động này gần như không có. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, khi nguồn vốn được phân bổ và các công trình được triển khai xây dựng thì  dự tính số thu từ lĩnh vực này sẽ tăng lên rõ rệt, với số tiền từ 5 đến 10 tỷ đồng. Để thu được khoản thu này, cơ quan thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nắm bắt thông tin, số liệu và chủ động triển khai thu theo đúng quy định.

Cùng với 2 khoản thu lớn kể trên, Chi cục Thuế khu vực IV tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ thuế; tập trung rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cũng như khai thác thêm các nguồn thu mới; đẩy mạnh chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân…

Với những giải pháp đã và đang được triển khai thực hiện, Chi cục Thuế khu vực IV đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách được giao

TÂN AN