Thứ sáu,  25/06/2021

Tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ

– Ngày 11/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có lãnh đạo Sở NN&PTNT và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 4/9/2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020, các bộ ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2015 – 2020, tổng kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi trên toàn quốc là 832,8 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ tinh phối giống nhân tạo cho lợn là 218,5 tỷ đồng; hỗ trợ tinh phối giống nhân tạo cho trâu, bò 258,5 tỷ đồng; hỗ trợ mua con giống gia súc, gia cầm hơn 25 tỷ đồng; hỗ trợ xử lý chất thải gần 160 tỷ đồng; hỗ trợ công phối giống và vật tư phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo trâu, bò hơn 147 tỷ đồng…

Chính sách đã tác động tích cực đến phát triển chăn nuôi cũng như giúp các hộ chăn nuôi tăng thu nhập từ 5% đến 10%. Thông qua chương trình đã góp phần cải tạo giống và nâng cao năng suất đàn lợn, trâu, bò; hỗ trợ xây dựng các công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi (Biogas và đệm lót sinh học)…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ vẫn còn một số hạn chế như: chăn nuôi vẫn còn nhỏ, lẻ; một số địa phương còn khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp con giống, vật tư kỹ thuật…

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị của Bộ NN&PTNT, tổ chức Quốc tế tại Việt Nam cũng như một số tỉnh, thành đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện chính sách. Đồng thời, các ý kiến cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chăn nuôi trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong việc triển khai Quyết định 50. Tuy nhiên, việc triển khai ở một số nơi vẫn còn gặp những khó khăn nhất định.

Xác định chăn nuôi nông hộ trong thời gian tới tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu chung của ngành chăn nuôi, chính vì vậy, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đẩy mạnh hình thức chăn nuôi nông hộ.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Chăn nuôi tổng hợp các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo gửi cho tất cả các tỉnh, thành và các hiệp hội, ngành hàng. Đồng thời, tham mưu, đề xuất văn bản trình Chính phủ ban hành một Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi trong thời gian tới.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, số lượng các hộ chăn nuôi đăng ký thực hiện các nội dung trong Quyết định 50 không nhiều do tập quán chăn nuôi, thủ tục thanh toán phức tạp, nhiều loại giấy tờ, người dân không có khả năng đối ứng để mua con giống trước để nhận hỗ trợ sau… Trên cơ sở thực tế báo cáo của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh đã thống nhất không ban hành quyết định quy định về hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch để hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp nói chung và phát triển chăn nuôi nói riêng.

TÂN AN