Thứ sáu,  18/06/2021

Thống nhất phương án, kế hoạch triển khai thí điểm chuyển đổi số, phát triển kinh tế bền vững

– Chiều nay (11/6), Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel tổ chức họp thống nhất phương án, kế hoạch triển khai thí điềm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số bền vững tại Lạng Sơn.


Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại buổi làm việc, các đơn vị cùng bàn bạc thống nhất về phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai thí điểm chuyển đổi số trong lĩnh vực bưu chính tại huyện Chi Lăng.

Cụ thể, sẽ xem xét phương án, kế hoạch thí điểm tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực của huyện lên sàn thương mại điện tử (chuỗi tiêu thụ sản phẩm từ người bán đến người mua trên toàn quốc) như: phương án phát triển người mua trên sàn, truy xuất nguồn gốc, phương án vận chuyển, cước thanh toán điện tử, đánh địa chỉ số, lựa chọn địa bàn phân chia doanh nghiệp triển khai, thời gian và lộ trình thực hiện.

Dự kiến trong tháng 6/2021 sẽ triển khai thí điểm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, lựa chọn 2 xã thí điểm trong thời gian 2 tuần và sau đó thí điểm đối với cấp huyện trong thời gian 3 tháng. Kết thúc thời gian thí điểm, sở sẽ tổng kết đánh giá và nhân rộng ra các huyện trong toàn tỉnh.

Trong 1 năm tới, Lạng Sơn đặt mục tiêu đưa 100% hộ nông dân có cửa hàng số trên không gian mạng, 100% gia đình có địa chỉ số và 100% hộ gia đình có tài khoản thanh toán điện tử, ví điện tử.

HỒ DUNG