Chủ nhật,  25/02/2024

Công bố quyết định kiểm toán tại Lạng Sơn

– Sáng nay (28/6), Kiểm toán Nhà nước khu vực X phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Tổng kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020; chuyên đề quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm toán Nhà nước”.

Dự hội có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND một số huyện trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo và thành viên đoàn kiểm toán khu vực X.

Tại hội nghị, lãnh đạo Kiểm toán khu vực X đã công bố Quyết định số 1086/QĐ-KTNN ngày 22/6/2021 của Tổng kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 và chuyên đề quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nội dung kiểm toán đối với ngân sách địa phương gồm: việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước.

Nội dung kiểm toán đối với chuyên đề gồm: việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước trong quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị.

Thời hạn kiểm toán là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Để đảm bảo đúng thời gian, lộ trình cũng như hiệu quả kiểm toán, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Xây dựng làm đầu mối để phối hợp cùng đoàn kiểm toán cũng như các cơ quan liên quan đảm bảo điều kiện thực hiện quyết định kiểm toán; các đơn vị được kiểm toán bố trí thời gian, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, đúng thời gian để cung cấp cho đoàn kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ cũng như kế hoạch đã được thông báo.


Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực X phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực X yêu cầu đoàn kiểm toán chấp hành nghiêm chỉnh các quy định kiểm toán; phối hợp với các đơn vị được kiểm toán để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đoàn kiểm toán cần nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.


Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực X trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho lãnh đạo UBND tỉnh; Công an tỉnh và Sở Tài chính

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực X đã trao kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Hoàng Quý, Giám đốc Sở Tài chính vì đã có thành tích chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước khu vực X với các đơn vị; thực hiện tốt các quyết định của Kiểm toán Nhà nước tại địa phương.

Trong danh sách được tặng kỷ niệm chương lần này còn có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

ĐÌNH QUYẾT