Thứ tư,  28/09/2022

Cao Lộc: Điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công

– Nhờ triển khai quyết liệt, bài bản công tác đầu tư xây dựng, từ khâu chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu gắn với tập trung kiểm tra đôn đốc tiến độ, nghiệm thu khối lượng để phục vụ giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Cao Lộc là huyện có tỷ lệ giải ngân dẫn đầu khối các huyện, thành phố.

Đầu năm 2021, huyện Cao Lộc được giao hơn 54,2 tỷ đồng thuộc các nguồn vốn thu phí bến bãi; nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí định mức; thu từ sử dụng đất, nguồn sổ xố kiến thiết và nguồn cân đối ngân sách huyện để thực hiện 42 công trình, dự án, gồm: 1 dự án chuyển tiếp, kế hoạch vốn 6 tỷ đồng; thanh toán dự án hoàn thành 16 công trình kế hoạch vốn 10,95 tỷ đồng và khởi công mới 25 công trình với kế hoạch vốn giao 38,7 tỷ đồng.

San lấp mặt bằng, thi công mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng

Để thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu, từ cuối năm 2020, UBND huyện đã tập trung hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình khởi công mới kế hoạch năm 2021. Đến đầu năm 2021, 20 công trình khởi công mới đầu tư vốn thu từ sử dụng đất và sử dụng nguồn vốn sổ xố kiến thiết, vốn cân đối ngân sách địa phương đã đủ điều kiện thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp. Đối với 5 công trình nông thôn mới sử dụng vốn ứng trước ngân sách huyện, hiện đã thực hiện xong công tác đấu thầu, dự kiến đầu tháng 7 tổ chức khởi công.

Đến đầu quý II/2021, toàn bộ 20 công trình có vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và vốn sổ xố kiến thiết và cân đối ngân sách địa phương theo định mức, tiêu chí đã được khởi công.

Điển hình như công trình cải tạo nâng cấp đường huyện 21 Bản Ngõa, xã Xuất Lễ với chiều dài 5 km, kế hoạch vốn giao năm 2021 là 3,6 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư được khởi công từ cuối tháng 3/2021, công trình sử dụng vốn thu tiền sử dụng đất. Đến nay, sau hơn 2 tháng triển khai, nhà thầu đã thi công xong hạng mục mở rộng nền đường toàn tuyến và đang thực hiện tập kết vật liệu để thi công móng và mặt đường.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Sơn An Lạng Sơn (đơn vị thi công công trình) cho biết: Việc triển khai dự án rất thuận lợi, do chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiến đất và bàn giao mặt bằng. Công ty đang tập trung nhân lực, vật lực để thi công móng và mặt đường, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 11/2021.

Được biết, đến cuối tháng 6/2021, công trình cải tạo nâng cấp đường huyện 21 Bản Ngõa, xã Xuất Lễ đã giải ngân được 3/3,6 tỷ đồng kế hoạch vốn giao, tương đương 83% kế hoạch vốn.

Một dự án khởi công mới khác là công trình xây dựng trụ sở các cơ quan UBND huyện. Năm 2021, công trình được ghi kế hoạch vốn 2,6 tỷ đồng và khởi công đầu tháng 5/2021, sau gần 2 tháng triển khai, đến nay, khối lượng thực hiện ước đạt 1,5 tỷ đồng, chủ đầu tư đã giải ngân  được 1,1/2,6 tỷ đồng kế hoạch vốn giao.

Không chỉ hai dự án này, mà hầu hết các dự án khác trên địa bàn huyện Cao Lộc đều được đẩy nhanh tiến độ ngay từ những ngày đầu khởi công với khối lượng giải ngân đạt khá.

Theo báo cáo của UBND huyện Cao Lộc, tính đến cuối tháng 6/2021, giá trị khối lượng giải ngân các nguồn vốn đạt 28,8/54,2 tỷ đồng kế hoạch vốn giao, đạt 53,2% kế hoạch. Trong đó, các công trình khởi công mới giải ngân được 15,3 tỷ đồng; giải ngân vốn thanh toán khối lượng hoàn thành được 10,8 tỷ đồng; giải ngân vốn các công trình chuyển tiếp được 2,7 tỷ đồng.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Để thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn, huyện tập trung làm rất kỹ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới ngay từ năm trước, khi được giao vốn thì huyện tổ chức phê duyệt và đấu thầu ngay. Bên cạnh đó, đối với các công trình sử dụng vốn trung ương mà chưa được ghi vốn, huyện chủ động cân đối bố trí để triển khai cho kịp tiến độ. Bên cạnh đó, huyện tổ chức giao ban theo tháng và kiểm tra đột xuất tại từng công trường, yêu cầu các cơ quan được giao quản lý dự án không được để dồn vốn vào cuối năm mà phải nghiệm thu giải ngân ngay khi phát sinh khối lượng. Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình khởi công mới, huyện yêu cầu các xã phải giải phóng mặt bằng “sạch” mới cho thi công, nhất là các công trình xây dựng nông thôn mới.

Nhờ cách điều hành linh hoạt, nhất là việc làm chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư các dự án, các công trình không phải điều chỉnh hồ sơ nhiều lần. Đây là một trong những giải pháp mà huyện Cao Lộc đang thực hiện có hiệu quả để thúc đẩy tiến độ các dự án cũng như giải ngân nguồn vốn được giao ngay từ những tháng đầu năm. Được biết, UBND huyện Cao Lộc yêu cầu đến hết tháng 9/2021, các đơn vị được giao quản lý vốn phải giải ngân đạt 80% kế hoạch

TRANG NINH