Thứ bảy,  02/07/2022

Công ty Điện lực Lạng Sơn: Đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ 2 kỳ thi

– Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đảm bảm cấp điện liên tục phục vụ đợt thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2021 (diễn ra từ ngày 7/7 đến ngày 9/7) và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 – 2022 (diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 13/7), Công ty Điện lực Lạng Sơn đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục tại các khu vực có các điểm thi.

Theo đó, công ty đã xây dựng phương án cấp điện chung cho toàn tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo cấp điện phục vụ kỳ thi; chỉ đạo kiểm tra toàn bộ hệ thống nguồn, lưới, đẩy nhanh thực hiện đóng điện các công trình chống quá tải, san tải, đóng điện các mạch vòng liên lạc, sẵn sàng cấp điện trong mọi tình huống.


Điện lực thành phố Lạng Sơn chuẩn bị các máy phát điện lưu động tại các điểm thi trên địa bàn

Ngoài ra trong trường hợp xảy ra sự cố trên lưới điện trung thế đều được cô lập nhanh chóng và cấp điện trở lại bằng các mạch vòng liên kết, một số địa điểm phụ tải quan trọng, công ty sử dụng máy phát điện lưu động dự phòng tại các điểm thi.

Được biết, để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, từ ngày 6/7/2021, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc không được ngừng cấp điện trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của ban chỉ đạo, các hội đồng thi.

TRÍ DŨNG