Chủ nhật,  25/02/2024

Hội thảo trực tuyến tham vấn về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

– Ngày 7/7/2021, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực miền núi phía Bắc về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT). Đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT chủ trì hội thảo.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND một số huyện, thành phố.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo về Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT hiện đang được Bộ TN&MT lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ TN&MT. Tổng cục Môi trường cũng đã triển khai đến Chi cục BVMT các tỉnh, thành phố nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

Dự thảo nghị định có 13 chương, 197 điều, bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến lĩnh vực BVMT như: bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; quy định về giấy phép môi trường; công tác BVMT trong các lĩnh vực, ngành nghề; quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân…

Tại hội thảo, đại biểu các tỉnh miền núi phía Bắc đã đóng góp nhiều ý kiến để chỉnh lý một số nội dung như: bổ sung các thuật ngữ chưa rõ ràng; quy định chi tiết về các công tác bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý chất thải; các nguồn lực BVMT, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; về các hoạt động thanh tra, kiểm tra về BVMT…


Đại diện lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn nêu một số ý kiến đóng góp liên quan đến các vấn đề: một số điểm mâu thuẫn trong một số điều, khoản của dự thảo với quy định của pháp luật hiện hành; thông tin về những vướng mắc trong thực tế khi áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành, mà dự thảo chưa có sự sửa đổi cho phù hợp; đề nghị xem xét bổ sung thêm một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tính chất đặc thù, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường mà thực tế chưa có quy định cụ thể để áp dụng quản lý…

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, Bộ TN&MT tổng hợp các ý kiến, vấn đề để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành theo quy định.

ĐẶNG DŨNG