Chủ nhật,  25/02/2024

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm

– Chiều nay (7/7), UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng kỳ tháng 6 và đánh giá tình hình thực hiện dự án trọng điểm quý II/2021, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 6/2021, các huyện, thành phố đều báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng hạn. Qua rà soát có 5 huyện, thành phố phát sinh khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại 13 dự án gồm: thành phố Lạng Sơn có 6 dự án; Cao Lộc 1 dự án; Chi Lăng 1 dự án; Bình Gia 1 dự án; Lộc Bình 3 dự án và huyện Văn Quan 1 dự án.

Các khó khăn, vướng mắc xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền liên quan đến các trường hợp: xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp nay bị thu hồi đất không đủ điều kiện bồi thường vật kiến trúc; do giá đất thay đổi theo vùng đối với một số xã được quy định tại Quyết định số 861 ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I; các trường hợp sử dụng đất công nay không đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ…

Đối với tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, đến hết quý II, trong số 21 dự án trọng điểm (gồm 6 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 15 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước) có 11/21 dự án chậm tiến độ so với yêu cầu. Các dự án chậm tiến độ chủ yếu ở khối các công trình dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Về giải ngân vốn, các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước giải ngân rất chậm, đến nay, các chủ đầu tư mới giải ngân được 194 tỷ đồng, tương đương 15,3% kế hoạch vốn giao. Nguyên nhân giải ngân chậm do một số dự án mới được khởi công đầu năm có giá trị khối lượng thực hiện đạt thấp, nguồn vốn giải ngân chủ yếu cho công tác giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu với UBND tỉnh về phương án giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với 6 dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng về hỗ trợ khác cho các trường hợp xây dựng nhà ở, sử dụng đất công.

Đối với các vướng mắc còn lại liên quan đến cấp thêm đất tái định cư cho hộ bị thu hồi đất tại dự án khu A tái định cư Mai Pha, các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại dự án khu đô thị mới Mai Pha, đại diện các sở, ngành đề nghị UBND thành phố làm rõ thêm về tính pháp lý về đất, xác định tài sản trên đất, chủ thể bị thu hồi đất và rà soát lại toàn bộ hồ sơ đất đai bị thu hồi, từ đó có phương án giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với các phương án giải quyết do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất. Liên quan đến vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu A tái định cư Mai Pha, khu đô thị mới Mai Pha trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, đồng chí giao UBND thành phố làm rõ hơn về nguồn gốc đất, rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về nội dung thay đổi vùng tại các xã theo khu vực, các huyện tiếp tục thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định trước đây.

Đối với các dự án trọng điểm, đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ pháp lý khẩn trương giải phóng mặt bằng, thi công theo tiến độ. Đặc biệt là các công trình sử dụng vốn ODA hợp phần xây dựng đường giao thông, xây dựng cấp nước sinh hoạt và các công trình đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Về các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm tiếp tục bám sát từng dự án để hỗ trợ của các nhà đầu tư thúc đẩy triển khai theo kế hoạch.

CÔNG QUÂN