Thứ tư,  25/05/2022

Thu hồi nợ thuế: Đồng bộ giải pháp, nâng cao hiệu quả

– Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Xác định thu nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất đóng vai trò quan trọng vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn, ngành thuế đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác này. Trường hợp thu nợ thuế của Công ty TNHH Hồng Phong, huyện Cao Lộc là một ví dụ.

Ông Lê Minh Hồng, Trưởng Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế – Cục Thuế tỉnh cho biết: Để thu nợ thuế từ doanh nghiệp này, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cơ quan thuế đã chủ động triển khai nhiều hình thức để tuyên truyền, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách. Cùng với đó, ngành thuế đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường mời doanh nghiệp lên làm việc để vừa đôn đốc nộp tiền nợ thuế, vừa làm rõ một số nội dung liên quan đến việc cấp quyền khai thác khoáng sản… Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp đã thực hiện nộp 10,6 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực IV rà soát các khoản nợ thuế trên địa bàn

Bên cạnh doanh nghiệp kể trên, ngành thuế còn tập trung triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế với nhiều trường hợp nợ thuế khác trên địa bàn tỉnh bằng những giải pháp đồng bộ như: rà soát xử lý kịp thời các khoản nợ sai, nợ ảo và phân loại tính chất nợ; ban hành thông báo nợ đến người nộp thuế; thu thập thông tin, cưỡng chế nợ thuế và thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo quy định…

Cụ thể, qua 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế đã ban hành 32.164 thông báo nợ thuế để đôn đốc người nộp thuế nộp ngân sách Nhà nước; ban hành 119 quyết định cưỡng chế nợ thuế, trong đó, sử dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với 47 doanh nghiệp với số tiền 16,3 tỷ đồng, thực hiện biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 38 doanh nghiệp với số tiền 33 tỷ đồng và thực hiện phối hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 34 doanh nghiệp để thu hồi tiền nợ thuế 1,5 tỷ đồng.

Với những giải pháp cụ thể đã được triển khai thực hiện, công tác thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Qua 6 tháng đầu năm 2021, ngành thuế đã thu hồi được hơn 233 tỷ đồng tiền nợ thuế. Trong đó, nợ cũ từ năm trước chuyển sang là hơn 73 tỷ đồng, nợ phát sinh trong năm là 160 tỷ đồng.

Hiện nay, tổng nợ thuế toàn tỉnh đến hết tháng 6/2021 là gần 253,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu 215,6 tỷ đồng, nợ khó thu là 4,4 tỷ đồng và nợ đang chờ điều chỉnh là 33,8 tỷ đồng.

Bên cạnh thu tiền nợ thuế, từ đầu năm 2021 đến nay, công tác thu nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Để thu nợ tiền sử dụng đất, công tác tuyên truyền, vận động được ngành thuế cũng như ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao. Bên cạnh tuyên truyền, vận động trên phương tiện thông tin đại chúng, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trực tiếp tuyên truyền đến từng cơ sở thông qua các cuộc sinh hoạt, hội họp; tuyên truyền đến từng trường hợp nợ tiền sử dụng đất…

Từ đó, qua 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã thu được 994 trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất với số tiền gần 127 tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác thu hồi nợ thuế và thu nợ tiền sử dụng đất đã góp phần không nhỏ vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh. Qua 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 1.464 tỷ đồng, đạt 61,4% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả này là tiền đề quan trọng để ngành thuế tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách trong những tháng cuối năm, phấn đấu đạt và vượt dự toán giao

TÂN AN