Chủ nhật,  29/05/2022

Công ty Điện lực Lạng Sơn: Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

– Ngày 9/7, Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.


Toàn cảnh hội nghị 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cấp điện ổn định trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty đã cung cấp điện thương phẩm được 384,15 triệu kWh, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu đạt gần 729 tỷ đồng, tăng gần 10,5%; phát triển thêm gần 4.300 khách hàng mới sử dụng điện, tăng 11%…

Ngoài ra, điện lực các huyện, thành phố đã thực hiện thay công tơ định kỳ được gần 33 nghìn chiếc, đạt gần 86% kế hoạch năm; thực hiện tốt công tác thu thập dữ liệu từ xa công tơ và thu thập dữ liệu tự động công tơ dưới trạm biến áp, công tác ghi chỉ số, phát hành hóa đơn và thu nộp tiền điện…. Đặc biệt, công tác thu tiền điện không dùng tiền mặt được công ty đẩy mạnh thực hiện, trong 6 tháng đầu năm 2021, gần 217 nghìn khách thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 98% kế hoạch đề ra, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã xử lý kịp thời các sự cố về điện; thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống điện lưới trong khu vực của công ty quản lý; thực hiện tốt các tiêu chí về công tác an toàn và phòng cháy, chữa cháy…

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Công ty Điện lực Lạng Sơn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục đảm bảo phục vụ cấp điện ổn định, an toàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, vận hành hệ thống điện; tiếp tục quan tâm chú trọng đến công tác dịch vụ khách hàng…

TRÍ DŨNG