Thứ tư,  25/05/2022

12,8 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong quý II


Lao động Công ty TNHH sản xuất điện tử PCB Cát Tường (Bắc Ninh) quay lại sản xuất sau đại dịch Covid-19 (Ảnh: Thái Sơn).

Tổng cục Thống kê cho biết, quý II-2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính có 51,1 triệu người, tăng 44,7 nghìn người so quý trước và tăng 1,7 triệu người so cùng kỳ. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 2,6%, tăng 0,4 điểm phần trăm so quý I và giảm 0,38 điểm phần trăm so cùng kỳ. Tỷ lệ thất nghiệp là 2,62%; tăng 0,2 điểm phần trăm so quý trước và giảm 0,23 điểm phần trăm so cùng kỳ.

Tính chung sáu tháng đầu năm, có hơn 1,1 triệu người thiếu việc làm, tăng 48,2 nghìn người so cùng kỳ; tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị là 2,64%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, có hơn 1,1 triệu người thất nghiệp, tăng 101,7 nghìn người, nhưng tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,07 điểm phần trăm so cùng kỳ.

Diễn biến khó kiểm soát của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã làm gián đoạn đà phục hồi thu nhập bình quân của người lao động kể từ quý III năm 2020 đến quý I năm 2021. Theo đó, quý II năm 2021 ghi nhận mức giảm thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước: Thu nhập bình quân tháng của lao động quý II đạt 6,1 triệu đồng, giảm 226 nghìn đồng so với quý trước và tăng 547 nghìn đồng so cùng kỳ…

Theo Nhandan