Thứ ba,  17/05/2022

Công tác thu ngân sách tăng 15,3% so cùng kỳ

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thuế cho thấy, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 656.374 tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán, bằng 114,3% so cùng kỳ. Trong đó, đáng lưu ý là số thu nội địa ước đạt 637.649 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, bằng 115,3% cùng kỳ.

Sáu tháng đầu năm đạt tiến độ thu khá

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, với hơn nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình công tác của năm 2021 với nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức.

Kết quả đến nay cho thấy, ngành Thuế đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác từ thu ngân sách; tham mưu, xây dựng thể chế, chính sách; cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, nâng cao năng lực phục vụ người nộp thuế đến công tác quản lý, chống thất thu ngân sách…

Về thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý, trong 6 tháng đầu năm ước đạt 656.374 tỷ đồng, bằng 58,8% so với dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2020. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có tiến độ thu đạt khá so với dự toán và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh (gồm: doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp (FDI) và khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh) chiếm 52,4% tổng thu nội địa, ước đạt 331.989 tỷ đồng bằng 57,1% so với dự toán và tăng 26,9% so với cùng kỳ.

Theo sắc thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 61,2% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ; thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 61% dự toán, tăng 38,6% cùng kỳ; thuế giá trị gia tăng đạt 51,4% dự toán, tăng 19,5% so với cùng kỳ;…

Đặc biệt thuế thu nhập cá nhân đạt cao nhất so với dự toán, đạt 67,7% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Mặc dù từ 1/7/2020 thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo Nghị quyết số 954 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã giảm thu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công (chỉ đạt khoảng 97% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, với việc thị trường chứng khoán, bất động sản sôi động trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 đã góp phần tăng thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán (gấp 2,91 lần), từ đầu tư vốn của cá nhân (tăng 78,2%) và từ chuyển nhượng bất động sản (tăng 68,8%), góp phần làm số thu thuế thu nhập cá nhân đạt tiến độ thu khá trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tính theo địa phương, có đến 60/63 địa phương có tiến độ thực hiện thu ngân sách đạt từ trên 50% so với dự toán.

Về công tác xây dựng thể chế, pháp luật thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành trình Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành 13/21 đề án theo chương trình công tác năm 2021 được giao. Trong đó đáng chú ý nhất là Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38.

“Ngay sau Hội nghị này, Tổng cục Thuế sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các điểm mới tại Thông tư, đồng thời, cơ quan thuế các cấp triển khai tổ chức tập huấn, quán triệt sâu rộng đến cán bộ công chức và người nộp thuế” – Tổng cục Thuế cho biết.

Bên cạnh đó là Thông tư về áp dụng rủi ro trong quan lý thuế, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để cơ quan thuế các cấp thực hiện quản lý rủi ro đối với người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Về cải cách, hiện đại hóa hành chính thuế, bên cạnh việc tiếp tục duy trì thực hiện hỗ trợ người nộp thuế là doanh nghiệp khai, nộp thuế, hoàn thuế bằng phương thức điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố, với tỷ lệ từ 97,5% đến trên 99% các doanh nghiệp đang hoạt động.

Cơ quan thuế các cấp cũng đã triển khai mở rộng các dịch vụ hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử đối với người nộp thuế là cá nhân như: dịch vụ hỗ trợ về khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà; dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy; dịch vụ hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; ….

Việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử này đã góp phần hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc thực hiện các nghĩa vụ, thủ tục về thuế, nó đặc biệt có ý nghĩa rất lớn trong thời kỳ dịch bệnh Covid – 19 đang diễn ra phức tạp.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả nhất định, đã hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đạt 161% kế hoạch theo Quyết định số 683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Theo Tổng cục Thuế, hiện đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 86/304 thủ tục hành chính thuế năm 2021, tương ứng với tiết kiệm trên 524 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Đây tiếp tục là những nỗ lực lớn của cơ quan thuế trong việc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế vào ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Trưởng Thuế Cao Anh Tuấn cho rằng, mặc dù kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt tiến độ thu khá so với dự toán. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh Covid-19 từ cuối tháng 4 trở lại đây, đã trực tiếp ảnh hưởng đến một số khu công nghiệp, địa phương lớn như TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách của cơ quan thuế.

Thực tế số thu ngân sách từ tháng 5, tháng 6 đã có xu hướng giảm xuống so với các tháng trước đó và chỉ đạt lần lượt 7,9% và 7,1% so với dự toán. Điều này cho thấy, việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách các tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

“Tuy nhiên với trách nhiệm, vai trò là cơ quan thuộc Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng về thu ngân sách, thông qua hội nghị lần này, Tổng cục Thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều cải cách, đổi mới và chất lượng” – Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Hỗ trợ tối đa cho cộng đồng người nộp thuế

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính đến tham dự hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu ghi nhận những thành tích mà ngành Thuế đã đặt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, toàn ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng bước vào triển khai nhiệm vụ, công tác tài chính, thu ngân sách năm 2021 với mục tiêu phấn đấu hỗ trợ tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế sớm khắc phục sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế – xã hội và an sinh xã hội.

Để triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế để chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Tăng cường quản lý, hạn chế nợ đọng thuế, góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và khai thác tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử này đã góp phần hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc thực hiện các nghĩa vụ, thủ tục về thuế, đặc biệt có ý nghĩa rất lớn trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong xã hội đối với ngành Thuế.

Điều này cũng cho thấy ngành Thuế đang thực hiện đúng mục tiêu, định hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ người nộp thuế ngày một tốt hơn, thuận lợi, hiệu quả hơn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định, ngay sau hội nghị này, Tổng cục Thuế sẽ cụ thể hoá thành các nhiệm vụ, giải pháp công tác để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống thuế, trong đó tập trung các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ.

”Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế, đẩy mạnh chống chuyển giá, trốn thuế; đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử;..” – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nêu rõ.

Theo Nhandan