Thứ hai,  23/05/2022

Xây dựng nông thôn mới ở Văn Quan: Quyết tâm đạt mục tiêu

– Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song năm 2021, huyện Văn Quan vẫn đặt quyết tâm rất cao để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) đề ra. Trong đó, trọng tâm là đưa 2 xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM, mục tiêu gấp hai lần so với các huyện khác trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Quan là phấn đấu đưa thêm 2 xã đạt chuẩn NTM gồm: Điềm He và Bình Phúc (các huyện khác phấn đấu 1 xã). Bên cạnh đó, huyện phấn đấu bình quân mỗi xã trên địa bàn đạt 14 tiêu chí; xây dựng thành công 2 khu dân cư kiểu mẫu và thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao ở xã NTM.

Việc thực hiện các mục tiêu này gặp khá nhiều khó khăn ngay từ đầu năm như: dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; nguồn vốn xây dựng NTM từ trung ương chưa phân bổ… Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí về hạ tầng.

Thi công công trình trường học tại xã Điềm He, góp phần hoàn thiện tiêu chí trường học trong xây dựng NTM trên địa bàn xã

Xác định rõ những khó khăn như vậy nên để hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND huyện đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bà Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng NTM; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã có kế hoạch, phương án thực hiện các tiêu chí cụ thể. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự chung tay, góp sức của người dân, để thực hiện các tiêu chí, huyện không chờ nguồn vốn cấp trên phân bổ mà chủ động cân đối, lồng ghép các nguồn vốn để chuẩn bị  thủ tục đầu tư, khởi công mới các công trình hạ tầng NTM.

Từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao đó, các xã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các tiêu chí. Xã Điềm He là một ví dụ. Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để triển khai thực hiện các tiêu chí NTM, đối với các tiêu chí cần sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, UBND xã chủ động tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để chuẩn bị mặt bằng, đồng thời chung sức xây dựng hạ tầng. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, người dân trên địa bàn xã đã hiến 250 m2 đất; đóng góp trên 3.000 công lao động và 182 triệu đồng, mở mới 161 m đường, bê tông hóa gần 2,4 km đường giao thông nông thôn… Với sự chủ động ấy, đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí, 5 tiêu chí còn lại đã đạt từ 60 đến 80%. Qua đó, xã phấn đấu đến tháng 11/2021 sẽ cơ bản hoàn thành tất cả các tiêu chí.

Tương tự, xã Bình Phúc đặt quyết tâm rất cao để hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2021.  Qua 6 tháng đầu năm, Nhân dân trên địa bàn xã đã chung sức bê tông được 1,2 km đường giao thông; nâng cấp, sửa chữa 6 nhà văn hóa thôn; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm, giữ vệ sinh môi trường… Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với đầu năm 2021.

Không chỉ 2 xã điểm kể trên, các xã khác trên địa bàn huyện cũng bắt tay vào triển khai thực hiện các tiêu chí. Qua 6 tháng đầu năm 2021, Nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp 526 triệu đồng, trên 15.000 ngày công lao động và hiến 1.455 m2 đất để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Đến hết tháng 6/2021, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đã đạt 13,3 tiêu chí, tăng 0,6 tiêu chí/xã so với đầu năm 2021. Tiến độ thực hiện xây dựng các xã NTM, xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu đảm bảo tiến độ đề ra. Qua đó tạo tiền đề, động lực quan trọng để năm 2021, huyện Văn Quan hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM đề ra

TÂN AN