Thứ sáu,  20/05/2022

Cần tư duy quốc gia và hành động địa phương để thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng xanh

– Sáng nay (13/7), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại phát triển địa phương năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị đối thoại phát triển địa phương năm 2021 có chủ đề “thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới”, tập trung vào các sáng kiến nâng cao hiệu quả quản trị thực thi chính sách trong môi trường chuyển đổi số và khai thác tiềm năng tăng trưởng xanh để vượt qua đại dịch Covid-19, bứt phá phát triển.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đây là lần đầu tiên diễn đàn đối thoại phát triển địa phương được tổ chức trên quy mô toàn quốc có sự tham gia của lãnh đạo các ban, bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức phát triển quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế đã tập trung thảo luận vào hai nội dung chính của diễn đàn là: quản trị thực thi trong bối cảnh chuyển đổi số và cơ hội tăng trưởng xanh trong trạng thái bình thường mới.

Về các nội dung này, đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia và các địa phương đã đưa ra một số luận điểm chính, chia sẻ kinh nghiệm đối với việc thực hiện lộ trình chuyển đổi số và tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Theo đó, để từng bước hoàn thành 2 mục tiêu trên, các địa phương cần lưu ý đến điều chỉnh các cơ chế, chính sách, chú trọng quá trình hoạch định chính sách trong chuyển đổi số và tăng trưởng xanh phù hợp với thực tiễn của từng địa phương; tăng cường kỹ năng cho đội ngũ nguồn cán bộ; cần nâng cao tính hiệu quả trong quá trình thực thi.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số của một số quốc gia phát triển như: Trung Quốc, Mỹ, đồng thời rút ra bài học trong việc thực hiện chuyển đổi số áp dụng tại Việt Nam trong bối cảnh dịch covid – 19 đang diễn biến phức tạp.

Đại diện các bộ, ngành, địa phương cũng chia sẻ về kết quả thực hiện xây dựng chính quyền số, trước tiên là xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Ninh; chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh của tỉnh Ninh Thuận; một số vấn đề về phát triển nền nông nghiệp xanh, tăng trưởng xanh trong phát triển bền vững ngành nông nghiệp với mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp xanh của Việt Nam.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao tinh thần của các đại biểu trong việc thẳng thắn trao đổi và đưa ra các sáng kiến về vấn đề thực thi chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển tăng trưởng xanh. Các quá trình này đòi hỏi sự thống nhất, chung tay của toàn hệ thống chính trị, đây là thời điểm đất nước đang rất cần tư duy quốc gia và hành động địa phương để phát triển phồn vinh, bền vững. Trong thời gian tới, chính quyền các địa phương cần tăng cường hỗ trợ người dân trực tiếp tham gia vào các quá trình chuyển đổi, phát triển xanh; phát huy vai trò người đứng đầu tại các địa phương trong quá trình thực hiện.

CÔNG QUÂN – GIA KHÁNH